กำหนดสอบ นักเรียนเตรียมทหาร 2562 (ทุกเหล่า)

ตามที่ได้มีการสอบผ่านไปเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 มาแล้วนั้น ทาง Chula Gradeup Tutor จึงได้ทำการสรุปรวมกำหนดการประกาศผลสอบของนักเรียนเตรียมทหารทุกเหล่าทัพมาให้รับทราบ เพื่อให้น้อง ๆ สามารถวางแผนและเตรียมเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ครบถ้วนตามที่โรงเรียนเตรียมทหารแต่ละเหล่าได้กำหนดไว้ ซึ่งแต่ละเหล่าทัพกำหนดไว้อย่างไรบ้าง ตามมาดูกันได้เลย…

การสมัครสอบ เตรียมทหาร 2562 เหล่า ทหารอากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนนายเรืออากาศ

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต 14 มกราคม 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
 • สอบภาควิชาการ 23 มีนาคม 2562
 • สถานที่สอบภาควิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • ประกาศผลสอบภาควิชาการ 27 มีนาคม 2562
 • สอบรอบสอง 30 มีนาคม 2562 , 5 – 8 เมษายน 2562
 • สถานที่สอบรอบสอง โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
 • ประกาศผลสอบรอบสอง 19 เมษายน 2562
 • มอบตัวเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 22 เมษายน 2562

รายละเอียดสอบเตรียมทหาร : nkrafa.ac.th

การสมัครสอบ เตรียมทหาร 2562 เหล่า ทหารบก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต 4 มกราคม 2562 – 10 กุมภาพันธ์ 2562
 • สอบภาควิชาการ 18 มีนาคม 2562
 • สถานที่สอบภาควิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • ประกาศผลสอบภาควิชาการ 27 มีนาคม 2562
 • สอบรอบสอง 31 มีนาคม 2562 , 5 – 8 เมษายน 2562
 • สถานที่สอบรอบสอง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก
 • ประกาศผลสอบรอบสอง 19 เมษายน 2562
 • มอบตัวเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 22 เมษายน 2562

รายละเอียดสอบเตรียมทหาร : www.crma.ac.th

การสมัครสอบ เตรียมทหาร 2562 เหล่า ทหารเรือ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรือ

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต 4 มกราคม 2562 – 20 กุมภาพันธ์ 2562
 • สอบภาควิชาการ 17 มีนาคม 2562
 • สถานที่สอบภาควิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • ประกาศผลสอบภาควิชาการ 27 มีนาคม 2562
 • สอบรอบสอง 31 มีนาคม 2562 , 5 – 9 เมษายน 2562
 • สถานที่สอบรอบสอง โรงเรียนนายเรือ
 • ประกาศผลสอบรอบสอง 17 เมษายน 2562
 • รายงานตัวด้วยตนเอง (เลือกเหล่า) 22 เมษายน 2562

รายละเอียดสอบเตรียมทหาร : www.rtna.ac.th

การสมัครสอบ เตรียมทหาร 2562 เหล่า ตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต 14 มกราคม 2562 – 10 กุมภาพันธ์ 2562
 • สอบภาควิชาการ 16 มีนาคม 2562
 • สถานที่สอบภาควิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ประกาศผลสอบภาควิชาการ 27 มีนาคม 2562
 • สอบรอบสอง 5 เมษายน 2562
 • สถานที่สอบรอบสอง โรงเรียนนายร้อยตํารวจ
 • ประกาศผลสอบรอบสอง รอประกาศ
 • รายงานตัวด้วยตนเอง (เลือกเหล่า) 19 เมษายน 2562
 • มอบตัวเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 22 เมษายน 2562

รายละเอียดสอบเตรียมทหาร www.rpca.ac.th

หมายเหตุ

สำหรับนักเรียนดาวนายร้อย เก็บตัวฝึกพละรอบสอง และเตรียมพร้อมการสอบสัมภาษณ์ ให้รอประกาศจากทางโรงเรียนอีกครั้ง สำหรับการสอบรอบสองทุกเหล่าจนถึงวันรายงานตัว

หวังว่าของมูลที่ทางทีม Chula Gradeup Tutor รวบรวมมาจะเป็นประโยชน์ และถ้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถ คลิกที่นี่ ได้

Scroll to top