Portfolio TCAS สมัครเรียน

เทคนิคทำ แฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolio )

วันนี้ทาง Chula Gradeup Tutor ขอมาแนะนำเทคนิคในการทำ Portfolio ให้ดูดีกันว่าทำอย่างไรให้ดูน่าสนใจ และดูง่าย เป็นระเบียบเรียบร้อย ใคร ๆ ก็อยากอ่าน ทำอย่างไรบ้างนั้น น้อง ๆ ตามมาดูกันต่อได้เลย …

มาเริ่มกันที่ หน้าปก

สำหรับหน้าปกของ Portfolio ก็มีสำคัญไม่น้อยกว่าส่วนอื่น ๆ เลย เพราะน้อง ๆ จะต้องคิดว่าทำอย่างไรให้กรรมการเห็นหน้าปกแล้ว รู้สึกชอบ สนใจที่จะเปิดอ่านหน้าต่อไปมากที่สุด

ดังนั้นน้อง ๆ ควรออกแบบหน้าปกให้มีความสะดุดตามากที่สุด อาจจะใส่เป็นรูปของตนเองลงไปด้วย นำเสนอความเป็นตัวเองออกมาให้เต็มที่ มีรายละเอียดสั้น ๆ เกี่ยวกับ Portfolio ใส่ลงไปด้วย เช่น บอกว่าตนเองชื่ออะไร เป็นใคร เรียนอยู่ชั้นอะไร เรียนที่ไหน เป็นต้น

Portfolio ติวเตอร์ TCAS

เทคนิคการทำ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในการสมัครเรียน และ ทำงาน แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้ดังนี้

ส่วนที่ 1 ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว หรือ Resume เป็นส่วนที่น้อง ๆ จะต้องเขียนข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับตัวเองให้ครบถ้วน โดยเน้นไปที่ทักษะความพิเศษที่น้อง ๆ มี บอกความเป็นตัวเองว่าทำไมถึงอยากที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะนี้ รวมถึงงานอดิเรกที่น้อง ๆ ชอบทำด้วยก็เขียนลงไปให้ครบนะ เป็นไปได้ก็ใส่รูปตัวเองลงไปด้วยก็ดีนะ

ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา

ในหน้านี้ให้น้อง ๆ ใส่ชื่อโรงเรียนที่จบมาในแต่ละดับชั้นการศึกษา ซึ่งน้อง ๆ อาจจะแยกออกเป็น ชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ฯลฯ พร้อมทั้งใส่ผลการเรียนลงไปด้วย ใส่เป็นเกรดเฉลี่ย (GPAX) ว่าในแต่ละปีการศึกษาน้อง ๆ ได้เท่าไหร่บ้าง โดยในส่วนนี้ให้น้อง ๆ ทำเป็นตาราง เพราะจะช่วยทำให้กรรมการอ่านเข้าใจได้ง่ายกว่าการเขียนออกเป็นข้อ ๆ

Portfolio TCAS สมัครเรียน สมัครงาน

ส่วนที่ 3 เหตุผลที่เลือกเรียนต่อที่นี่

จะเป็นการบอกถึงเหตุผลที่น้อง ๆ เลือกเรียนต่อใน คณะ/สาขาวิชา และ มหาวิทยาลัย ในส่วนของหน้านี้ให้น้อง ๆ เขียนออกมาเป็นเรียงความที่มีความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 โดยให้เน้นถึงความตั้งใจ มุ่งมั่น และทัศนคติที่มีต่อ คณะ/สาขาวิชา และ มหาวิทยาลัย ว่าน้อง ๆ มีความรู้สึกอย่างไร

ส่วนที่ 4 หน้าของผลงาน และกิจกรรม

ในส่วนสุดท้ายของเล่ม Portfolio จะเป็นส่วนของผลงาน รางวัล เกียรติบัตรที่เคยได้รับ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่น้องเคยเข้าร่วม ซึ่งจะอยู่ส่วนสุดท้ายนี้ เป็นต้นไป ให้น้อง ๆ ดึงเอาผลงานเด่น ๆ ของตัวเองมาใส่ลงไป ทั้งนี้น้อง ๆ อาจจะคัดเอาเฉพาะรางวัล ผลงาน ฯลฯ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ คณะ/สาขาวิชา ที่ต้องการเข้าศึกษามา แทนที่จะเอารวม ๆ ทั้งหมด

เพราะส่วนนี้เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของการทำ Portfolio เลยก็ว่าได้ เนื่องจากเป็นส่วนที่เราจะต้องเสนอให้กรรมการเห็นว่าเรามีความสามารถด้านไหนบ้าง มีความเก่งมากขนาดไหน ดังนั้นตอนที่น้อง ๆ ทำในส่วนนี้ควรแยกออกเป็นหมวดหมู่ ใส่ภาพของรางวัล กิจกรรม ผลงาน และเกียรติบัตรที่เคยได้รับให้ชัดเจน พร้อมทั้งอธิบายใต้ภาพด้วยว่าภาพดังกล่าวคืออะไร

Portfolio TCAS สมัครเรียน

ข้อควรรู้ส่งท้าย ก่อนลงมือทำจริง

1. ถูกต้องตามที่ ทปอ. กำหนด

แน่นอนว่าก่อนที่น้อง ๆ จะลงมือทำ Portfolio นั้น น้อง ๆ จะต้องเข้าไปดูรายละเอียดระเบียบการและข้อกำหนดในการทำเสียก่อน ซึ่งน้อง ๆ สามารถเข้าไปดูที่ เว็บไซต์/เฟซบุ๊ก ของ ทปอ. และ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยตาม คณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ โดยในปีการศึกษา 2562 นี้ ก็ได้มีการกำหนดจำนวนหน้า ออกมาอย่างชัดเจนว่าห้ามเกิน 10 หน้า!

2. มีรายละเอียเกี่ยวกับตนเองครบถ้วน

น้อง ๆ จะต้องใส่ข้อมูล ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา รางวัล ผลงาน เกียรติบัตร และกิจกรรมต่าง ๆ ให้ครบถ้วน และอธิบายให้ชัดเจนว่าแต่ละอันคืออะไร เกิดขึ้นที่ไหน และเกิดขึ้นเมื่อตอนไหน

3. มีความสร้างสรรค์ น่าสนใจ

สำหรับเนื้อหาน้อง ๆ จะต้องทำให้มีความกระชับ น่าสนใจ เข้าใจง่าย มีการแบ่งออกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน พร้อมทั้งยังจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ที่แสดงความเป็นตัวตนออกมาให้กรรมการได้เห็น อีกด้วย

ทาง Chula Gradeup Tutor หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลที่ทาง Chula Gradeup Tutor ได้รวบรวมมาให้นี้จะเป็นประโยชน์กับน้อง ๆ ไม่มาก็น้อย ส่วนหากน้อง ๆ ที่ต้องการอ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถ คลิกที่นี่

FB Fanpage : @Chula Gradeup Tutor

Line ID : https://line.me/R/ti/p/%40wud8208i

Scroll to top