9 อันดับ มหาวิทยาลัยยอดนิยม ประเทศญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยยอดนิยม ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศที่เป็นที่ชื่นชอบของน้อง ๆ หลาย ๆ คน ในโซนเอเชียคงหนีไม่พ้น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่ใคร ๆ หลาย ๆ คน ชอบไปท่องเที่ยว หรือหากขอทุนได้ก็อยากขอ ทุนเรียนต่อ ญี่ปุ่น ดังนั้น ทาง Chula Gradeup Tutor อยากขอมาแนะนำมหาลัยที่น่าสนใจ หากน้อง ๆ ต้องการไปเรียนที่ญี่ปุ่น มีที่ใดบ้างนั้น ตามมาดูกันได้เลย …

ประเทศญี่ปุ่น เรียนต่อ ติวเตอร์ ตัวต่อตัว

9 อันดับ มหาวิทยาลัยยอดนิยม ประเทศญี่ปุ่น

1. มหาวิทยาลัยโตเกียว

มหาวิทยาลัยโตเกียว (The University of Tokyo) หรือที่ทุกคนมักจะเรียกกันว่า “โทได” มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2420 และนอกจากนี้ยังเป็น 1 ใน 7 มหาวิทยาลัยแห่งชาติของญี่ปุ่น ปัจจุบันมีหลักสูตรการเรียนการสอน 10 คณะด้วยกัน ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะมานุษยวิทยาและสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และชีวศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์

2. สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว

สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology) หรือ ที่ทุกคนนิยมเรียกกันว่า “ไทเทค” หรือ “โทโกได” หรือ “โตเกียวเทค” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2424 สำหรับคณะที่เปิดสอนแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ School of Science, School of Engineering และ Shcool of Bioscience and Biotechnology สถาบันแห่งนี้ได้รับความนิยมจากนักศึกษาไทย ที่สนใจ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เป็นอย่างมาก ทำให้มีนักศึกษาไทยเดินทางไปศึกษาต่อที่นี่เป็นจำนวนมากในแต่ละปี ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และ เอก ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงชาวไทย ได้แก่ ดร.สุรพันธ์ เมฆนาวิน และ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์

3. มหาวิทยาลัยเคียวโตะ

มหาวิทยาลัยเคียวโตะ (Kyoto University) หรือ เรียกแบบย่อ ๆ ว่า “เคียวได” มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2412 มีระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และ ยังมีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น นายฮิเดะกิ ยุกะวะ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์คนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบล และ นายฟุมิมะโระ โคะโนะเอะ อดีตนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีศิษย์เก่าชาวไทยที่มีชื่อเสียง ได้แก่ รศ. ดร. ชิต เหล่าวัฒนา นักวิทยาศาสตร์ชาวไทย และ ลักขณา ปันวิชัย นักเขียนชาวไทย ที่มีชื่อนามปากกาว่า “คำ ผกา”

ประเทศญี่ปุ่น เกียวโต ภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว

4. มหาวิทยาลัยเคโอ

มหาวิทยาลัยเคโอ (Keio University) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2401 โดย ฟุคุซาวะ ยูคิชิ ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งวิทยาการสมัยใหม่ของญี่ปุ่น สถาบันการศึกษาแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น สำหรับมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากในสาขาวิชาด้านแพทยศาสตร์ เนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนงานวิจัยกับสถาบันแพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมายาวนาน ส่วนสาขาวิชาอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ ศิษย์เก่าชาวไทยที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ดร.ธาริษา วัฒนเกส อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และ นายสมหมาย ฮุนตระกูล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

5. มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

มหาวิทยาลัยฮอกไกโด (Hokkaido University) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2419 เป็นผู้นำทางด้านการวิจัยระดับโลก และ ยังมีความร่วมมือด้านการศึกษา กับ สถาบันการศึกษาที่ประเทศไทยเป็นอย่างดีอีกด้วย คณะที่เปิดสอน เช่น คณะอักษรศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์ ฯลฯ

6. มหาวิทยาลัยโอซากะ

มหาวิทยาลัยโอซากะ (Osaka University) หรือ มีชื่อเรียกย่อ ๆ ว่า “ฮันได” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2267 มีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ได้แก่ คธะอักษรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์วิศวกรรม ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง เช่น นายอะกิโอะ โมะริตะ นักธุรกิจผู้ก่อตั้งบริษัทโซนี่ และ ศาสตราจารย์ ดร.โทะชิโอะ ฮิระโนะ นักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิคุ้มกันวิทยา เป็นต้น

ประเทศญี่ปุ่น โอซาก้า ติวเตอร์ ตัวต่อตัว

7. มหาวิทยาลัยคิวชู

มหาวิทยาลัยคิวชู (Kyushu University) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2446 เป็น 1 ใน 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งชาติของญี่ปุ่น หลักสูตรที่เปิดสอน เช่น ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ทรัพยากรชีวภาพ และชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

8. มหาวิทยาลัยวาเซดะ

มหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University) หรือ มักจะเรียกแบบย่อ ๆ ว่า “โซได” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2425 มีชื่อเสียงในด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และ รัฐศาสตร์ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยวาเซดะ ยังอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ Tokyo 6 Universities Alliance อีกด้วย และ มีศิษย์เก่าที่เป็น อดีตนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น ที่จบการศึกษาจากที่นี่ถึง 7 คนด้วยกัน

9. มหาวิทยาลัยนาโงยะ

มหาวิทยาลัยนาโงยะ (Nagoya University) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2414 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีในระดับนานาชาติ และ การให้อิสระความคิดแก่นักศึกษา ทั้งยังมีนักวิชาการที่เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางโนเบลถึง 4 คนด้วยกัน

ทาง Chula Gradeup Tutor หวังว่ามหาลัยที่ทาง Chula Gradeup Tutor นำมาแนะนำคงมีประโยชน์กับน้อง ๆ ไม่มากก็น้อย หากน้อง ๆ มีมหาลัยที่น่าสนใจเพิ่มเติม สามารถ Comment เพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง และถ้าต้องการอ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม คลิกที่นี่

FB Fanpage : @Chula Gradeup Tutor

Line ID : https://line.me/R/ti/p/%40wud8208i

Scroll to top