ม.3 เข้า ม.4

โรงเรียนยอดฮิต สำหรับ ม.3 เตรียมสอบเข้า ม.4

เรื่องยอดฮิตที่เรามักถูกถามกันเป็นประจำ คือ จบม.3 แล้วจะเรียนต่อโรงเรียนไหนดี โรงเรียนยอดฮิต สำหรับน้องคนไหนที่อยากสอบเข้าม.4 ลองมาดูลิสต์กัน โรงเรียนชื่อดัง ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนชั้นนำระดับประเทศ จะมีโรงเรียนอะไรบ้าง ตามมามาดูกันได้เลย

ป.ล. อันดับที่เรียงไม่ได้เรียงตามตามค่ายอดนิยม หรือตามคะแนนใดใดทั้งสิ้น

โรงเรียนยอดฮิต ที่น้อง ๆ ม.3 มักเลือกสอบเข้าเพื่อเรียนต่อ ม.4 มีดังนี้

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โรงเรียนสหศึกษาในระดับมัธยมปลายแห่งแรกของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน และเป็นโรงเรียนที่รวบรวมเด็กหัวกะทิเอาไว้มากมาย และแน่นอนว่าเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนยอดนิยม ที่ไม่ว่าใครก็อยากเข้าไปเรียนครับ แต่ก็เป็นโรงเรียนที่สอบเข้ายากมากๆ แต่ถ้าสอบติดแล้ว เขาว่ากันว่าเด็กที่สอบเข้าได้มักจะสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง เรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนที่เปรียบเสมือนเป็นใบเบิกทางที่ดีในอนาคต เพราะหากได้เข้าไปเรียน จะได้รับความรู้ที่จัดเต็มเลย ซึ่งโรงเรียนนี้ก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะเด็กที่ถนัดสายวิทย์-คณิตเท่านั้น เพราะมีทั้งสายศิลป์ภาษา และศิลป์คำนวณด้วย

เตรียมอุดม

2. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

น้องคนไหนที่อยากเรียนต่อม.4 แบบเน้นวิทย์-คณิตเป็นพิเศษ พี่ขอแนะนำโรงเรียนนี้เลย “โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์” เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และมีคุณภาพระดับประเทศ โรงเรียนนี้ถือว่าเป็น โรงเรียนวิทยาศาสตร์ แห่งแรกของประเทศไทย ที่มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ภายใต้การกำกับ ดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งเน้นผลิตนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถด้าน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อก้าวสู่การเป็นบุคลากรคนสำคัญในด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี แต่โรงเรียนแห่งนี้ก็มีความโหด ความหินในการสอบเข้าเหมือนกัน เขาว่ากันว่าอัตราการรับเข้านักเรียนมีเพียงแค่ 1.5% เท่านั้น (สมมุติถ้ามีเด็กนักเรียนที่ต้องการสอบเข้าจำนวน 10,000 คนต่อปี แต่รับเพียง 150 คนเท่านั้น)

มหิดลวิทย์

3. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

น้องๆ คนไหนอยากจะเข้าคณะแพทย์ หรือคณะอื่นที่เรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ล่ะก็ ขอแนะนำโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ที่เน้นด้านวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ จัดตั้งขึ้นตามจุดประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนองพระราชประสงค์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ที่พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความสามารถของเด็กไทย และทรงมุ่งมั่นส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมีอยู่ 12 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ ได้แก่ นครนครศรีธรรมราช , เชียงราย, ตรัง, บุรีรัมย์, มุกดาหาร, สตูล, เพชรบุรี, เลย, พิษณุโลก, ลพบุรี, ปทุมธานี และชลบุรีเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เข้าไปเรียนรู้แบบจัดเต็มเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แต่ก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่สอบเข้ายากเช่นกัน อย่างน้อยๆ ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา, คะแนนสะสมรวมวิชาวิทยาศาสตร์, วิชาคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 3 ไม่ต่ำกว่า 3.00 เลยทีเดียว

จุฬาภรณ์วิทยาลัย

4. โรงเรียนกำเนิดวิทย์

นี่เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนแนวสายวิทย์-คณิตที่น่าสนใจ โรงเรียนกำเนิดวิทย์เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดย กลุ่ม ปตท. มีมูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้เป็นผู้รับใบอนุญาต มีวัตถุประสงค์พิเศษในการจัดการศึกษา เพื่อบ่มเพาะนักเรียนให้มีความสามารถพิเศษในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และสามารถไปเรียนต่อทางด้านนี้ รวมถึงด้านเทคโนโลยีได้อีกด้วย หากใครอยากก้าวไกลในสายนี้ อยากเรียนต่อ หรือทำอาชีพเกี่ยวกับสายนี้โดยเฉพาะ ก็ลองเก็บไว้เป็นหนึ่งในตัวเลือก ขอบอกว่าสอบติดเข้าไป อนาคตไกลแน่นอน

กำเนิดวิทย์

5. โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน

ชื่อเต็ม ๆ คือ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน” มีฐานะเป็นภาควิชาโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ “โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน” ได้ก่อตั้งขึ้นตามดำริของ ฯพณฯ ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น พลเอกมังกร พรหมโยธี และ ศาสตราจารย์ คุณหญิงอุบล หุวะนันทน์ โดยเริ่มวางโครงการดำเนินการจัดการเรียนการสอน กำหนดตั้งเป็นหน่วยสาธิตในแผนกฝึกหัดครูมัธยมของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากับวิทยาลัยวิชาการศึกษา พร้อมบริจาคที่ดินจำนวน 19 ไร่ข้างหลังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาบริเวณถนนสนามม้า (ถนนอังรีดูนังต์ในปัจจุบัน)ให้วิทยาลัยวิชาการศึกษา (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ) เพื่อเป็นที่ฝึกงานของนิสิตกับครูที่ต้องบรรจุฝึกงานก่อนไปสอนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พร้อม สังกัดกองเตรียมอุดมศึกษา กรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , วิทยาลัยวิชาการศึกษา กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งนับเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่เรียกชื่อว่า โรงเรียนสาธิต เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ก่อตั้งมายาวนาน และมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานเช่นกัน ส่วนเรื่องอัตราการแข่งขันสูงไม่แพ้โรงเรียนชั้นนำอื่นๆ เลย

สาธิต มศว

คราวนี้น้องๆ คงมีโรงเรียนในฝันที่อยู่ในใจแล้วใช่ไหมครับ แต่หลายคนคงจะรู้สึกว่า แต่ละโรงเรียนคงสอบเข้ายากน่าดู ทำยังไงถึงจะเพิ่มโอกาสสอบติดให้ตัวเอง น้องๆ สามารถปรึกษาทีม ติวเตอร์จุฬา (Chula Gradeup Tutor) ได้ หรือ อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม คลิกที่นี่

FB Fanpage : @Chulagradeup หรือ @ChulaGradeupTutor  เท่านั้น

Line ID : https://line.me/R/ti/p/%40wud8208i

Scroll to top