professional fellows

ทุนแลกเปลี่ยน สำหรับคนอยากไปอเมริกา

น้อง ๆ หลาย ๆ คน ต้องการ ทุนแลกเปลี่ยน ไปอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศยอดฮิต สำหรับน้อง ๆ ในการหา ทุนแลกเปลี่ยน ซึ่งทาง Chula Gradeup Tutor จึงได้รวบรวมทุนที่จะไปแลกเปลี่ยนที่อเมริกามาให้ เป็นโครงการการอะไร ตามมาดูกันได้เลย…

“YSEALI Professional Fellows Program” เป็นโครงการแลกเปลี่ยนโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสังคมและการศึกษาสากล โดยปีนี้มีการวางหัวข้อสำหรับผู้ร่วมโครงการจากประเทศไทยไว้ 4 หัวข้อ คือ

  • ความสนใจในเรื่องธรรมาภิบาลและนโยบายสาธารณะ (Economic Empowerment Fellowship Program)
  • การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ (Governance and Society Fellowship Program)
  • การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Sustainable Development and the Environment Fellowship Program)
  • การมีส่วนร่วมในภาคประชาสังคม (Civic Engagement Fellowship Program)

YSEALI

คุณสมบัติผู้รับทุน

  • ​อายุระหว่าง 25-35 ปี
  • เป็นคนไทยและอาศัยอยู่ในประเทศไทย
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านที่เกี่ยวข้อง อย่างต่ำ 2 ปี และปัจจุบันกำลังทำงานอยู่
  • มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่ดี สามารถสื่อสารขณะลงพื้นที่ได้อย่างคล่องแคล่ว
  • มีประสบการณ์การเป็นผู้นำและการทำงานร่วมกับผู้อื่นมาก่อน
  • เป็นสมาชิก YSEALI

ระยะเวลาของโครงการ : 4 – 5 สัปดาห์ (กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนพฤศจิกายน 2562)

มูลค่าของทุน : ทุนแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าเดินทาง ที่พัก วีซ่า ประกันสุขภาพ ตลอดทั้งโครงการ

กำหนดการรับสมัคร

1. ธรรมาภิบาลและนโยบายสาธารณะ (Economic Empowerment Fellowship Program)

หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 เมษายน 2562
ระยะเวลาโครงการ: 15 ตุลาคม – 23 พฤศจิกายน 2562
สมัครได้ที่เว็บไซต์: https://ais.americancouncils.org/pfp

แลกเปลี่ยนไปอเมริกา

2. การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ (Governance and Society Fellowship Program)

หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 มีนาคม 2562
ระยะเวลาโครงการ: 12 ตุลาคม – 23 พฤศจิกายน 2562
สมัครได้ที่เว็บไซต์: https://webportalapp.com/appform/acypl_yseali_pfp_application

YSEALI_1

3. การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Sustainable Development and the Environment Fellowship Program)

หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 มีนาคม 2562
ระยะเวลาโครงการ: ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562
สมัครได้ที่เว็บไซต์: https://www.surveymonkey.com/r/ICMA_YSEALI_Fall19

Environment

4. การมีส่วนร่วมในภาคประชาสังคม (Civic Engagement Fellowship Program)

หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 มีนาคม 2562
ระยะเวลาโครงการ: ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562
สมัครได้ที่เว็บไซต์: http://www.umt.edu/mansfield/internationalprograms/yseali-civic-engagement/default.php

Engagement

ที่มา : https://th.usembassy.gov

Scroll to top