วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จบมาแล้วทำงานอะไร

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จบมาแล้วทำงานอะไร

พี่ ๆ Chula Gradeup Tutor เชื่อว่าจะต้องมีน้อง ๆ หลายคนที่มีความฝันอยากจะเป็น พยาบาลตำรวจ และ อยากเข้าเรียนในวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ กันบ้างไม่มาก็น้อย แต่น้อง ๆ รู้หรือไม่ว่า การสมัครเข้าเรียนที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง และ จะต้องเรียนจบในระดับชั้นไหนถึงจะสามารถสมัครเข้าเรียนได้ ดังนั้น ถ้าน้อง ๆ ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ตามมาดูกันต่อได้เลย…

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

เป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้านการเรียนการสอนนอกจากเราจะได้เรียนเกี่ยวกับวิชาชีพทั่วไป และ ฝึกภาคปฏิบัติในอาชีพพยาบาลแล้ว น้อง ๆ ยังจะต้องฝึกวินัยตำรวจ ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เป็นคนมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรอบคอบ ไม่ประมาท ในการปฏิบัติงาน เพราะ ถ้าทำงานพลาดอาจหมายถึงชีวิตคนคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ รวมถึงยังมีกิจกรรมกองทัพต่าง ๆ ที่เราต้องเข้าร่วมด้วย เช่น กีฬากองทัพที่จัดที่จัดขึ้นทุกปี ฯลฯ เมื่อเราเรียนจบจะได้รับการบรรจุ และ ติดยศราชการเป็น ว่าที่ร้อยตำรวจตรี และ รับพระราชทานปริญญาบัตรร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ติวเตอร์ รับสอนพิเศษ

เข้ามาแล้ว ต้องเรียนอะไรบ้าง?

การเรียนพยาบาลที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ นอกจากเราจะต้องเรียนเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยเบื้องต้น ทั้งทางร่างกาย และ จิตใจ โดยกระบวนการสังเกต สอบถาม การจดบันทึกอาการ และ คอยให้ความช่วยเหลือแพทย์ในโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลต่าง ๆ แล้วนั้น น้อง ๆ ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพอีกด้วย

ทั้งนี้ คนที่จะเรียนพยาบาลตำรวจได้นั้น จะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความเมตตากรุณา มีความอดกลั้น มีใจรักบริการ และ สามารถทำงานในสภาวะที่มีความกดดันสูงได้

วิทยาลัยพยาบาล ตำรวจ ติวเตอร์ สอนพิเศษ

คุณสมบัติของผู้สมัครวิทยาลัย พยาบาลตำรวจ มีดังนี้

ระบบรับตรง บุคคลทั่วไป (ช่วงเดือนธันวาคม)

 • รับเฉพาะผู้หญิงเข้าเรียนเท่านั้น
 • ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 25 ปี
 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • ต้องมีผลคะแนนสอบ GAT/ PAT1 (คณิตศาสตร์) / PAT2 (วิทยาศาสตร์)
 • ต้องมีสถานะโสด ยังไม่แต่งงาน
 • ต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
 • ต้องมีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
 • มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ป่วยเป็นโรคติดต่อ หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รับตรง บุตรข้าราชการตำรวจ (ช่วงเดือนธันวาคม)

 • รับเฉพาะผู้หญิงเข้าเรียนเท่านั้น
 • ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 25 ปี
 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • ต้องมีผลคะแนนสอบ GAT/ PAT1 (คณิตศาสตร์) / PAT2 (วิทยาศาสตร์)
 • เป็นบุตรโดยกำเนิดของข้าราชการตำรวจ
 • ต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
 • ต้องมีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
 • มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ป่วยเป็นโรคติดต่อ หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

สมัครรอบแอดมิชชัน

 • GPAX 20%
 • O-NET 30%
 • GAT 20%
 • PAT2 (วิทยาศาสตร์) 30%

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

สำหรับค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรการเรียนทั้ง 4 ปี อยู่ที่ประมาณ 174,900 – 223,200 บาท หรือ ถ้าแบ่งออกเป็นเทอมก็จะอยู่ที่ประมาณ 15,800 – 37,700 บาท/เทอม ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเรียนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมในหลักสูตรของแต่ละปีการศึกษา น้อง ๆ สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ : วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ  http://nursepolice.go.th/

พยาบาลตำรวจ ติวเตอร์ ตัวต่อตัว

จบแล้วทำงานอะไร?

 • พยาบาลวิชาชีพ
 • พยาบาลผดุงครรภ์
 • พยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
 • พยาบาลอาชีวอนามัย
 • พยาบาลอุบัติหตุฉุกเฉิน
 • พยาบาลบริหารการพยาบาล
 • บรรจุเป็นพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจ
 • พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 • การพยาบาลผู้สูงอายุ
 • พยาบาลศัลยกรรม ฯลฯ

ทาง Chula Gradeup Tutor หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลที่ได้ทำการรวบรวมมาให้น้อง ๆ นี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อย หากน้อง ๆ ต้องการอ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม คลิกที่นี่

FB Fanpage : @Chula Gradeup Tutor

Line ID : https://line.me/R/ti/p/%40wud8208i

Scroll to top