สถานที่ทำ Passport ในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด

สถานที่ทำ Passport ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

น้อง ๆ ที่มีแพลนจะเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยว หรือ เดินทางเพื่อไปเรียนต่อ หรือ เดินทางเพื่อไปทำงาน แต่ Passport หมดอายุ หรือ ยังไม่เคยมี Passport มาก่อน แล้วยังไม่รู้ว่าต้องไปทำ พาสปอร์ตที่ไหน ทาง Chula Gradeup Tutor จึงได้รวบรวม สถานที่ทำพาสปอร์ตทั้งใน กรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด ซึ่งแน่นอนว่า Passport เป็นเอกสารที่สำคัญมาก ในกรณีที่เราต้องไปอยู่ต่างแดน เปรียบเหมือนบัตรประชาชนเลยก็ว่าได้ ดังนั้นการทำพาสปอร์ต ต้องไปทำด้วยตัวเองเท่านั้นไม่สามารถฝากคนอื่นไปทำแทนได้ ส่วนสถานที่ และ เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อไปทำ Passport ตามมาดูกันได้เลย…

ไปทำ Passport ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

พาสปอร์ต passport สถานที่

การขอทำหนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับประชาชนทั่วไป ที่อายุเกิน 20 ปีขึ้นไป จะต้องเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอทำหนังสือเดินทาง ดังต่อไปนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)
  • ในกรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือวันเดือนปีเกิด ซึ่งข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชนให้นำหลักฐานการแก้ไขที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ

สำหรับค่าธรรมเนียมในการทำ Passport เล่มใหม่ ต้องเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท กรณีจัดส่งไปรษณีย์ เสียค่าบริการ 40 บาท

สถานที่ทำพาสปอร์ต ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มีดังนี้

1. กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ : 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 02 203 5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล หรือ CALL CENTER หมายเลข 02 572 8442

2. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์ (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ : ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซน E
โทรศัพท์ : 02 136 3800, 02 136 3802 และ 093 -0105246 โทรสาร 02 136 3801

3. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ : อาคาร SC Plaza ชั้น 2 สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต่ใหม่) ถนนบรมราชชนนี
โทรศัพท์ : 02 422 3431 โทรสาร 02 422 3432

4. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย (คลิก แผนที่)

สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) คลองเตย
ที่อยู่ : ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ : 02-024-8896, 093-010-5247 โทรสาร 02-024-8897

5. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี (คลิก แผนที่)

ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์
ที่อยู่ : 29 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
โทรศัพท์ : 02 024 8362-63, 02 024 8365 โทรสาร 02 024 8361

6. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5389-1535-6 โทรสาร 0-5389-1534

7. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ : อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)หลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 053-175375 โทรสาร 053-175374

8. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131, โทรสาร 055-258-117

9. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์ (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ : ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-233-453, 056-233-454 โทรสาร056-233-452

Passport พาสปอร์ต สถานที่

10. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ : ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี(ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-212827, 042-212-318 โทรสาร 042-222-810

11. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ : ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ประตูฝั่งทางทิศตะวันตก ฝั่งสำนักงานประกันสังคม ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

12. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ :อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังฝั่งทิศตะวันตก จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-344581-2 โทรสาร 045-344646

13. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทยอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-243-132, 044-243-124 โทรสาร 044-243-133

14. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา (คลิก แผนที่)

ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว ชั้น 1 ถนนพัทยาสาย 2
ที่อยู่ : เลขที่ 399/9 หมู่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : 038-422438 โทรสาร 038-422437

15. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ : อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-301-706-9 โทรสาร 039-301-707

16. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083 โทรสาร 076-222-082

17. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-326-510 โทรสาร 074-326511

18. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ : 073-274-526, 073-274-036, 073-274-037
โทรสาร : 073-274-527

19. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ : ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-274940,077-274942-3 โทรสาร 077-274941

หวังว่าข้อมูลที่ทาง Chula Gradeup Tutor ได้รวบรวมมาคงเป็นประโยชน์กับน้อง ๆ ที่ต้องการเดินทางไปทำ Passport กันนะ หากน้อง ๆ มีข้อมุลอัพเดทเพิ่มเติม สามารถแบ่งปันให้เพื่อน ๆ ได้ ที่ Comment ด้านล่างเลย

FB Fanpage : @Chula Gradeup Tutor

Line ID : https://line.me/R/ti/p/%40wud8208i

Scroll to top