โครงการแลกเปลี่ยน ไปเรียน Kyoto University ที่ญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยน ไปเรียน Kyoto University ที่ญี่ปุ่น

สำหรับน้อง ๆ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี แล้วอยากเปลี่ยนที่เรียนไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น วันนี้ทาง Chula Gradeup Tutor มีโครงการที่น่าสนใจ มาฝากกันอีกเช่นเคย นั่นก็คือ โครงการแลกเปลี่ยน ไปเรียนที่ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2020 โดยรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างนั่น ตามมาดูกันต่อได้เลย…

แลกเปลี่ยน ไปเรียน Kyoto University ในปี 2020

Kyoto University

โครงการนี้มีชื่อว่า Kyoto University International Education Program (KUINEP) เป็นโครงการสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่ต้องการไปเรียนแลกเปลี่ยน ในสาขาวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ การไปแลกเปลี่ยนนี้ น้อง ๆ จะได้เรียน ในชั้นเรียนที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ (Special Auditor) ในรายวิชาที่โครงการกำหนด และ รายวิชาอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ที่ Kyoto University โดย 1 ภาคเรียนจะต้องลงเรียนอย่างน้อย 7 วิชา

เงื่อนไขของการไปแลกเปลี่ยนที่ ประเทศญี่ปุ่น

นิสิต/นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม แต่จะไม่รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการเรียน ทั้งนี้ค่าครองชีพในการใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นจะอยู่ที่ประมาณ 24,000 – 30,000 บาท/เดือน

Jasso Kyoto ญี่ปุ่น Japan

ซึ่งผู้ที่ได้รับทุน บางคนอาจจะติดปัญหาเรื่องค่าครองชีพ สามารถขอทุนจาก JASSO ได้ อาจได้รับเงินสนับสนุน 80,000 เยน/เดือน (ประมาณ 22,000 บาท) แต่ทั้งนี้จะขอทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้ก็ต้องรอดำเนินการภายหลัง ดังนั้น ผู้สมัครจะต้องมีเงินพอสำหรับค่าใช้จ่ายด้วยก้จะดีกว่านะ โดยการไปแลกเปลี่ยนครั้งนี้จะใช้เวลา 1 – 2 ภาคการศึกษา ดังนี้

 • 1 ภาคการศึกษา : เมษายน 2020 – กันยายน 2020
 • 2 ภาคการศึกษา : เมษายน 2020 – มีนาคม 2021

และคณะที่อยู่ในโครงการแลกเปลี่ยนนี้มีทั้งหมด 10 สาขาวิชา ได้แก่

 • Faculty of Agriculture
 • Faculty of Engineering
 • Faculty of Economics
 • Faculty of Education
 • Faculty of Integrated Human Studies
 • Faculty of Letters
 • Faculty of Law
 • Faculty of Pharmaceutical Science
 • Faculty of Sciences
 • Institute for Liberal Arts and Science

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • นักศึกษาเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรี
 • มีทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี และมีผลสอบเทียบเท่า TOEFL iBT 79 หรือ IELTS 6.5 เป็นต้นไป
 • มีผลการเรียนดี
 • ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษา และหลังจากจบโครงการแล้วก็ต้องกลับมาเรียนที่มหาวิทยาลัยต้นสังกัดต่อ

วิธีการสมัครเพื่อขอรับทุน

ส่งใบสมัคร และ เอกสารต่าง ๆ ไปที่กองวิเทศสัมพันธ์  ดูเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครได้ ที่นี่

วันปิดรับสมัคร : 15 สิงหาคม 2019

ทาง Chula Gradeup Tutor หวังว่าน้อง ๆ ที่สนใจในโครงการดังกล่าวจะได้รับการคัดเลือกกันทุกคนนะ หากน้อง ๆ ต้องการอ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถ คลิกที่นี่

FB Fan Page : @Chula Gradeup Tutor

Line ID : https://line.me/R/ti/p/%40wud8208i

Scroll to top