ทุนเรียนต่อ British Council ประเทศอังกฤษ Inspire

โครงการ Inspire ทุนเรียนต่อ ประเทศอังกฤษ

อีกประเทศที่น้อง ๆ หลาย ๆ คน กำลังมองหาทุนเพื่อเรียนต่อยังต่างประเทศ นั่นก็คือ “ประเทศอังกฤษ” ดังนั้นทาง Chula Gradeup Tutor ขอแนะนำทุนซึ่งมอบโดย “British Council” ชื่อโครงการ “Inspire” โดยทุน Inspire จะมอบให้กับน้อง ๆ นักศึกษาไทยได้ไปสัมผัสประสบการณ์ การใช้ชีวิต และ เรียนในโรงเรียนประจำ ซึ่งเป็นวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นอย่างไรบ้างนั้น ตามมาดูกันต่อได้เลย …

โครงการ Inspire จะมอบให้น้อง ๆ เพื่อเข้าศึกษาเป็นเวลาถึง 2 สัปดาห์ หรือ เต็มหลักสูตร โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ และ เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายใน ประเทศอังกฤษ โดยเปิดให้สำหรับน้อง ๆ อายุ 11-18 ปี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียน และ วิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่จะได้รับทุน

ประเทศอังกฤษ ทุน เรียนต่อ Inspire

Inspire ทุนการศึกษามอบโดย British Council มีดังนี้

1. CATS College : สำหรับทดลองเรียนที่ CATS College 2 สัปดาห์
2. Westbourne School : ทดลองเรียนที่ Westbourne School 2 สัปดาห์
3. Westbourne School : มูลค่า 12,500 ปอนด์ เพื่อเรียนที่ Westbourne School แบบเต็มหลักสูตร
4. Woodhouse Grove School : มูลค่าทุนละ 10,000 ปอนด์ เพื่อเรียนที่ Woodhouse Grove School แบบเต็มหลักสูตร

คุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อขอรับทุน มีดังนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุ 11 – 18 ปี
 3. กำลังศึกษาและอาศัยอยู่ในประเทศไทย
 4. ยังคงมีสถานะเป็นนักเรียน ณ วันที่ประกาศผลทุนการศึกษา (มีนาคม 2563)
 5. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่โรงเรียนเจ้าของทุนต้องการ

มูลค่าทุนการศึกษาที่มอบให้

 • ครอบคลุมค่าเล่าเรียน, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร ขึ้นอยู่กับแต่ละทุน
 • ทุนไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน วีซ่า ประกันการเดินทางและประกันสุขภาพ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในการให้ทุน

วิธีการสมัครเพื่อขอรับทุน

 • ส่งคลิปวิดีโอของตนเองกล่าวสุนทรพจน์ความยาว 1 นาที ในหัวข้อ “One person in the UK who inspires me the most.”

ระยะเวลาการสมัคร และ ส่งคลิปวิดีโอ : 5 ตุลาคม – 12 มกราคม 2563

ระเบียบการแข่งขัน

 • สุนทรพจน์ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาษาอังกฤษ
 • เนื้อหาของสุนทรพจน์ต้องเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กำหนด เรียบเรียงมาเป็นอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ น่าสนใจ และ ใช้ภาษาเหมาะสม ไฟล์ที่ส่งประกวดจะต้องเป็นไฟล์วิดีโอเสียงชัดเจน ในรูปแบบของ MP4 หรืออื่น ๆ
 • ผู้สมัครขอรับทุนต้องเตรียมบทสุนทรพจน์ด้วยตนเอง และ บทสุนทรพจน์นั้นต้องไม่เคยส่งประกวด หรือ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันใดมาก่อน
 • การตัดสินของกรรมการถือเป็นยุติและไม่สามารถอุทธรณ์ได้

ประกาศผลผู้ชนะรางวัล 5 มีนาคม 2563

ใบสมัคร คลิกที่นี่ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.britishcouncil.or.th/inspire-scholarships

ทาง Chula Gradeup Tutor หวังเป็นอย่างยิ่งว่า น้อง ๆ ที่สมัครเพื่อขอรับทุนนี้จะได้รับทุนตามที่หวังกันทุกคนนะ ส่วนน้อง ๆ ที่ต้องการอ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม คลิกที่นี่

FB Fanpage : @Chula Gradeup Tutor

Line ID : https://line.me/R/ti/p/%40wud8208i

Scroll to top