GED IGCSE ติวเตอร์ สอนตัวต่อตัว

GED กับ IGCSE ต่างกันอย่างไร

น้อง ๆ หลายคนมีความสงสัยว่าถ้าจะลงสอบระหว่าง GED กับ IGCSE สอบอะไรดีกว่ากัน? ดังนั้นทาง Chula Gradeup Tutor จะมาไขข้อสงสัยให้ว่า IGCSE กับ GED มีความแตกต่างกันยังไง และอีกคำถามที่หลายคนสงสัยคือ GED , IGCSE แตกต่างกันอย่างไร พี่ ๆ Chula Gradeup Tutor มีคำตอบมาให้อย่างไรบ้าง ตามมาดูกันได้เลย…

GED เป็นระบบการสอบจากอเมริกา ผู้สอบต้องมีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ สอบทั้งหมด 5 วิชาหลัก

  •  Wiring
  •  Science
  •  Social Studies
  •  Math
  •  Reading

โดยต้องได้คะแนนรวมขั้นต่ำ 2,250 คะแนน จาก 4,000 คะแนน เฉลี่ย 60% แต่ละวิชา คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ วิชาละ 450 คะแนน โดยแต่ละวิชาต้องทำให้ได้มากกว่า 410 คะแนน ในกรณีที่สอบไม่ผ่านสามารถลงสอบใหม่ได้

GED ติวเตอร์ สอนตัวต่อตัว

IGCSE เป็นระบบการสอบเทียบจากอังกฤษ

ซึ่งหลายโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่ใช้ระบบการศึกษาแบบอังกฤษ มักจะให้สอบ IGCSE สามารถเทียบได้กับ GCSE GCE O-Level

การเทียบเท่าระดับมัธยมตอนปลาย หรือ ม. 6 ผู้สอบจะต้องทำการสอบให้ผ่าน โดยที่จะต้องได้เกรดขั้นต่ำ คือ เกรด C และสอบให้ได้ 5 วิชา ซึ่งผู้สอบสามารถเลือกสอบได้ตามความถนัดแต่ทั้งนี้ถ้าจะยื่นเข้ามหาวิทยาลัยโปรแกรมนานาชาติในประเทศไทย ในบางคณะจะต้องทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

การสอบ IGCSE มีให้เลือกสอบได้จาก 5 กลุ่มหลักดังนี้

1. กลุ่มวิชาภาษา (Language)
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities & Social Science)
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Science)
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics)
5. กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ (Creative, Technical and Vocational)

GED กับ IGCSE ติวเตอร์ สอนตัวต่อตัว

ในกรณีสอบไม่ผ่านผู้สอบสามารถลงสอบใหม่ได้ แต่จะต้องรอสอบต่อไป โดยการสอบ IGCSE ซึ่งเปิดสอบแค่ 2 รอบต่อปี คือ

  • รอบที่ 1 อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน
  • รอบที่ 2 อยู่ในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน

หากน้อง ๆ สนใจเรียน IGCSE หรือ GED แบบ เรียนตัวต่อตัว เรียนกลุ่ม กับทาง Chula Gradeup Tutor สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มได้โดย คลิกที่นี่ หรือคุยกันผ่าน Line เพิ่มเพื่อน

7 การสอบที่ควรรู้เพิ่มเติม คลิกที่นี่

Scroll to top