คอร์สเรียนภาษา ติวเตอร์จุฬา สอนพิเศษ

เรียน ภาษา ออนไลน์ฟรี จากมหาวิทยาลัย

สำหรับ น้อง ๆ ที่กำลังต้องเรียน หรือ ทำงานที่บ้าน และ มีอาการเริ่มเบื่อ ๆ เมื่อมีเวลาเหลือ และ กำลังอยากฝึกภาษา ทาง ChulaGradeup ได้รวบรวม คอร์สเรียน ภาษา ดี ๆ สำหรับฝึกภาษาผ่านช่องทาง Online มาแนะนำ มีตั้งแต่ คอร์สเรียนภาษา อังกฤษ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเฉพาะทางในแต่ละสายอาชีพ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ฯลฯ น้อง ๆ ที่อยากอัพสกิลภาษา วิธีง่าย ๆ แค่ไปลงทะเบียนแล้วก็เริ่มเรียนกันได้เลย มีคอร์สใดบ้าง ตามมาดูกันได้เลย …

คอร์สเรียนภาษา ออนไลน์ฟรี จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย

1. การอธิบายกราฟภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับตาราง กราฟ และ ชาร์ต รู้จักประโยค วลี และ การเขียนบรรยายกราฟ

เรียนได้ที่: https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:CU+CU006+2017/about

2. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชน

รายวิชานี้จะอธิบายถึงทักษะการฟัง พูด อ่าน และ เขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นคำศัพท์ สำนวน โครงสร้างพื้นฐาน และ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพื่อติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน

เรียนได้ที่: https://thaimooc.org/course/THAIMOOC::course–v1:ICCS-ICCS003-2021

ภาษา

3. ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม จากมหาวิทยาลัยพะเยา

ทักษะภาษาอังกฤษทั้งด้านการฟัง การพูด สำนวน และ ไวยากรณ์พื้นฐาน การสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ

เรียนได้ที่: https://thaimooc.org/course/THAIMOOC::course–v1:UP-UP002-2017

4. ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

เรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน เช่น การเข้าพักโรงแรม การซื้ออาหาร การซื้อเครื่องดื่ม พร้อมทำแบบทดสอบก่อนเรียน และ หลังเรียน

เรียนได้ที่: https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:NPRU+NPRU002+2021/course/

5. ภาษาอังกฤษ สำหรับธุรกิจโรงแรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

การฝึกภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม โดยเน้นการพูด การฟัง เน้นคำศัพท์เฉพาะงานในโรงเเรม

เรียนได้ที่: https://thaimooc.org/course/THAIMOOC::course–v1:HU-HU005-2017

6. ภาษาอังกฤษสำหรับเภสัชกร จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

การใช้ภาษาอังกฤษกับผู้ป่วยในร้านยาด้วยการพูดเบื้องต้น

เรียนได้ที่: https://thaimooc.org/course/THAIMOOC::course–v1:NU-NU025-2019

7. ภาษาญี่ปุ่น เพื่ออาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พื้นฐานภาษาญี่ปุ่น (ตัวเลข / วันเดือนปีการใช้คํากริยา การใช้คําสรรพนาม ไวยากรณ์ (โครงสร้าง) การแต่งประโยคชนิดต่าง ๆ) พื้นฐานการเขียนและการออกเสียงในภาษาญี่ปุ่น การเขียนเรซูเม่หรือประวัติในการสมัครงาน ข้อมูลพื้นฐานผู้สูงอายุ (คุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)) เพื่อให้ผู้สนใจที่จะไปทํางานดูแลผู้สูงอายุที่ประเทศญี่ปุ่นได้รู้คําศัพท์ญี่ปุ่นพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร การทํางาน และสามารถสอบประเมินระดับคุณวุฒิวิชาชีพของ TPQI

เรียนได้ที่: https://thaimooc.org/course/THAIMOOC::course–v1:STOU-STOU.CCDKM012-2020

8 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 จาก National Institute of Lifelong Education

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรภาษาเกาหลีเบื้องต้นลำดับที่ 2 ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาเกาหลีของผู้เรียนในหัวข้อต่างๆ เช่น การจราจร, สภาพอากาศ, งานอดิเรก เป็นต้นนอกจากนี้ผู้เรียนจะสามารถวางแผน, นัดหมาย และ ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

เรียนได้ที่: https://thaimooc.org/course/THAIMOOC::course–v1:K–MOOC-K–MOOC002-2020

9. ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร

วิชาภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะนำแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด

เรียนได้ที่: https://thaimooc.org/course/THAIMOOC::course–v1:YRU-YRU001-2017

ทาง ChulaGradeup หวังเป็นอย่างยิ่งว่า น้อง ๆ จะได้ประโยชน์จากคอร์สที่ได้รวบรวมมาให้ไม่มากก็น้อย หากต้องการอ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม คลิกที่นี่

FB Fanpage : @Chulagradeup หรือ @ChulaGradeupTutor เท่านั้น

Line ID : https://line.me/R/ti/p/%40wud8208i

Scroll to top