4 เทคนิค การใช้ If Clause ระดับมืออาชีพ

4 เทคนิค การใช้ If Clause ระดับมืออาชีพ

สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษ และ กำลังสับสนเกี่ยวกับ การสร้างประโยคเงื่อนไข (Conditional sentences) อยู่ ครั้งนี้ ทาง Chula Gradeup Tutor ได้สรุป 4 เทคนิค การใช้ประโยคเงื่อนไข หรือ ที่น้อง ๆ มักจะเรียกว่า If Clause มาให้น้อง ๆ ได้อ่านกัน รับรองว่าเข้าใจง่าย และ เอาไปใช้ได้จริงแน่นอน รายละเอียดเป็นอย่างไรบ้าง ตามมาดูกันได้เลย…

If Cluase ภาษาอังกฤษ ติวเตอร์ สอนพิเศษ

ประโยคเงื่อนไข (Conditional sentences) หรือ If Clause มีส่วนประกอบทั้งหมด 2 ส่วนคือ ประโยคที่แสดงเงื่อนไขจะขึ้นต้นด้วย “If” และ ประโยคหลัก (Main Clause) โดยประโยค If clause จะมีทั้งหมด 4 แบบ ดังต่อไปนี้

1. Zero Conditional ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริง และ สามารถคาดการณ์ได้

โครงสร้างประโยคในแบบ Zero Conditional คือ
If + Present Tense (Conditional Sentence), Present Simple (Main Clause)

ตัวอย่างเช่น

If I am tired, I go to sleep.
ถ้าฉันเหนื่อย ฉันจะเข้านอน ประโยคนี้เป็นประโยคความจริงที่เราสามารถคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นได้ เราจึงใช้ Zero Conditional

2. First Conditional ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน

โครงสร้างประโยคในแบบ First Conditional คือ
If + Present Tense (Conditional Sentence), Will + Verb (Main Clause)

ตัวอย่างเช่น

If you go to the park, you will see me in the shop.
ถ้าคุณไปสวน คุณอาจจะพบฉันในร้านก็ได้
เป็นประโยคใจความเดียวกับตัวอย่างใน Zero Condition แต่แทนที่จะระบุความเป็นจริงทั่วไป ประโยคนี้กำลังพูดถึงเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจง และ เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน

3. Second Conditional ใช้กับเหตุการณ์ที่ตรงข้ามความจริงในปัจจุบัน หรือ อนาคต

โครงสร้างประโยคในแบบ Second Conditional คือ
If + Past tense (Conditional Sentence), Would + Verb (Main Clause)

ตัวอย่างเช่น

I would ask for the numbers if I saw a ghost.

ประโยคนี้เป็นการบอกว่า ฉันจะขอหวย ถ้าฉันเจอผี เหตุการณ์มันยังไม่ได้เกิดขึ้น เพียงเป็นการบอกเกี่ยวกับ เหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แน่ ๆ

4. Third Conditional ใช้กับเหตุการณ์ที่แสดงเงื่อนไขในอดีต และไม่สามารถเป็นจริงได้ในปัจจุบัน และเงื่อนไขนั้นที่ตรงข้ามกับความจริงที่เกิดขึ้นในอดีต

โครงสร้างประโยคในแบบ Third Conditional คือ
If + Past Perfect (Conditional Sentence), Would have + Verb (Main Clause)

ตัวอย่างเช่น

If you had taken medicine, you wouldn’t have got a headache.
ถ้านายกินยานะ นายคงไม่ปวดหัวหรอก ประโยคนี้สามารถอธิบายได้ว่าผู้พูดเล่าเรื่องเกี่ยวกับอดีตที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง ว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วจะเป็นอย่างไร

ทาง Chula Gradeup Tutor หวังว่าบทความนี้จะทำให้น้อง ๆ ได้เข้าใจเรื่องประโยคเงื่อนไข หรือ If Clause มากขึ้น เพราะหลังจากอ่านแล้ว น้อง ๆ สามารถทำความเข้าใจ และ ลองฝึกแต่งประโยคได้ด้วยตัวเอง ต่อจากนี้เรื่องการใช้ประโยคเงื่อนไขคงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเราอีกต่อไปแล้ว

FB Fanpage : @Chula Gradeup Tutor

Line ID : https://line.me/R/ti/p/%40wud8208i

Scroll to top