เตรียมเข้า ม.1

เตรียมสอบเข้า ม.1 (คณิต) เตรียมตัวอย่างไรดี ?

สอบเข้า ม.1 เตรียมตัว คณิตศาสตร์อย่างไร ?

ช่วงเวลานี้น้อง ๆ หลาย ๆ คนอาจจะสอบเสร็จกันแล้ว คงเที่ยวเล่นสนุกกันอยู่ แต่จะมีน้อง ๆ ชั้น ป.5 , ป.6 ที่อยู่ระหว่างการเตรียมตัวอ่านหนังสือ เพื่อเตรียม สอบเข้า ป.6 เมื่อเวลาของการ สอบเข้า ม.1 ใกล้เข้ามา พ่อแม่ที่มีลูกอยู่ในระดับประถม ก็จะเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับการสอบ ทั้งการเลือกโรงเรียน การเตรียมตัวสำหรับการสอบ และอื่น ๆ อีกมากมาย

ซึ่งวันนี้ทาง Chula Gradeup Tutor ขอแนะนำวิธีการเตรียมตัวสอบ ในวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาที่น้อง ๆ มักจะกลัวหรือบอกว่ายาก เราจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างความเข้าใจในคณิตศาสตร์ ประถม ให้กับน้อง ๆ ซึ่งพ่อแม่จะช่วยในการวางแผน และเตรียมความพร้อมได้

ขอแนะนำขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมสำหรับน้อง ๆ และ พ่อ ๆ แม่ ๆ ดังนี้

1. กำหนดเป้าหมาย เพื่อสร้างแรงจูงใจ การสร้างเป้าหมาย เพื่อให้น้องรู้ว่า เรากำลังทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไร จะช่วยให้เกิดแรงผลักดันมากขึ้น เช่น ถึงเวลาที่น้อง ๆ จะต้องเข้าม.1 แล้ว ต้องเตรียมตัวสำหรับการสอบแข่งขันไปอยู่ในโรงเรียนที่ชอบกัน

2. ศึกษากำหนดการรับสมัคร พ่อแม่ติดตามกำหนดการรับสมัคร ของโรงเรียนที่ต้องการเข้าสอบ เพื่อศึกษารายละเอียดที่สำคัญต่าง ๆ เช่น คุณสมบัติต่าง ๆ วันที่สอบ วิชาที่ใช้ในการสอบ วันประกาศผล และวันรายงาน เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนที่ดี

3. วางแผนการอ่าน เพื่อเตรียมตัวสอบ พ่อแม่เริ่มต้นจัดเวลาในการอ่านทบทวน และการฝึกทำโจทย์ คณิตศาสตร์ ประถม โดยให้น้องๆ ได้ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ

4. ลงมืออ่าน และตะลุยโจทย์ เมื่อวางแผนเสร็จแล้วก็ได้เวลาของการฝึกฝน ในด้านเนื้อหาของวิชาคณิตศาสตร์ ประถมจะออกในทุก ๆ เรื่อง แต่เรื่องที่น้องควรจะแม่นในคณิตศาสตร์ ประถม เพื่อเป็นพื้นฐานที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับบทอื่น ๆ สำหรับการสอบแข่งขัน คือ

  • จำนวนนับ

จำนวนนับ

  • เศษส่วน

เศษส่วน

  • ทศนิยม

ทศนิยม

  • บทประยุกต์ (เปอร์เซ็นต์,ร้อยละ)

สูตรการหาร้อยละ

  • การหาพื้นที่

พื้นที่

  • เลขยกกำลัง

เลขยกกำลัง

อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในวิชาคำนวณ คือ “การฝึกทำโจทย์” โดยให้น้อง ๆ นำแบบฝึกหัดและข้อสอบเก่ามาฝึกทำ พร้อมจับเวลา จะช่วยให้เรารู้ข้อผิดพลาดของตนเอง ว่าจุดไหนยังทำไม่ได้หรือไม่เข้าใจ ก็กลับไปอ่านย้ำทวนซ้ำกันอีกที

และช่วยให้น้อง ๆ เรียนรู้เรื่องการบริหารเวลาที่มีในห้องสอบด้วย เพื่อให้น้อง ๆ เกิดความคุ้นเคย และลดอาการประหม่า เมื่อต้องเข้าห้องสอบ ไปเจอข้อสอบจริงด้วย

หากน้อง ๆ ยังไม่มั่นใจ ต้องการหาตัวช่วยเสริม การติวโดยติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะจะได้วิธีการคิด เทคนิคต่าง ๆ และการฝึกตะลุยโจทย์ ที่น้อง ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในห้องสอบได้

นี่ก็เป็นการวางแผนการเตรียมสอบเข้าม.1 ในวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับวิชาอื่น ๆ ได้เลย

หากต้องการปรึกษาเพิ่มเติมสามารถ คลิกได้เลย ที่นี่

สามารถทดลองทำข้อสอบเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/11370

Scroll to top