เรียนจบ ปวช จะต่อปริญญาตรี ติวเตอร์จุฬา

เรียนจบ ปวช จะต่อปริญญาตรี สาขาไหนดี

บางคนอาจจะคิดว่า การที่เลือกเรียนในสายอาชีวศึกษา หรือ สายอาชีพ จะทำให้เราเลือกสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้น้อย เพราะเลือกคณะที่สอบเข้าได้น้อยกว่าเด็กที่เรียนจบในสามัญ ใครที่ เรียนจบ ปวช ถ้าใครที่กำลังคิดแบบนี้อยู่… ขอให้เปลี่ยนความคิดเลย เพราะในความเป็นจริง เด็กที่ เรียนจบ ปวช. สามารถที่จะเลือกสอบเข้าเรียนต่อในคณะที่ต้องการได้มากมายหลายคณะเลย ตามมาดูกันต่อได้เลยว่ามีคณะอะไรบ้างที่น่าสนใจ…

5 สาขาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สำหรับคนเรียนจบ ปวช.

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ

สารสนเทศ ติวเตอร์จุฬา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอยู่ในประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งในสาขานี้ น้อง ๆ ที่เรียนจบในระดับ ปวช. มาแล้วต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ถือว่าสอบเข้าได้ไม่ยากเลย เพราะว่าเราได้เรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศกับแบบตรง ๆ มาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น วิทยาการคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ฯลฯ โดยน้องๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับ ความเชี่ยวชาญทางด้านระบบฐานข้อมูล ระบบเชิงฉลาด ระบบสื่อหลายแบบ ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งเรียจบออกมาแล้ว สามารถที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมากมาย เช่น โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะระบบฐานข้อมูล IT Support เป็นต้น

2. สถาปัตยกรรมศาสตร์

เป็นอีกหนึ่งสาขาวิชายอดนิยมในระดับปริญญาตรี โดยเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานเทคนิควิทยาการทั้งทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม เข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองความต้องการในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่อาศัย วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่นั้น

ซึ่ง สาขาวิชานี้ คะแนนไม่ใช้ตัวชี้วัดในการสอบเข้าเพียงอย่างเดียว แต่ต้องขึ้นอยู่กับฝีมือและความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย น้อง ๆ คนไหนที่เรียนจบมาทางสาย ปวช. ก็สามารถที่จะสอบเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เลย

ติวเตอร์จุฬา สถาปัตยกรรมศาสตร์

สำหรับการเรียนในสาขาวิชานี้ ไม่ใช่เพียงแค่เราจะต้องวาดรูปเก่งเท่านั้น แต่จะต้องเรียนรู้อะไรอีกมากมายเลย ไม่ว่าจะเป็น พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม ความปลอดภัยในงานสถาปัตยกรรม การวางผังชุมชน การออกแบบชุมชน  การประมาณราคางานก่อสร้าง การเขียนแบบก่อสร้าง กฎหมายอาคาร เป็นต้น ถือได้ว่า สถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นสาขาวิชาที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในหลายด้านเลยทีเดียว เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานต่อไป

3. การบัญชี

จัดอยู่ในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ถือได้ว่าเป็นสาขาวิชายอดฮิตของน้อง ๆ ปวช. เลยก็ว่าได้ ซึ่งในการเรียนในระดับ ปวช. ก็จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับสาขาบัญชีธรรมดา โดยที่เราจะต้องทำบัญชีเบื้องต้นเป็น ทำงบได้ แต่เมื่อเข้าไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยจะมีการแบ่งออกเป็นคณะต่างๆ เช่น คณะบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เป็นต้น และจะมีการเรียนที่ละเอียดมากกว่าเดิมอีกค่อยข้างเยอะ

บัญชี ติวเตอร์จุฬา

โดย วิชาที่น่าเรียนของสาขาวิชานี้ ได้แก่ การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า การบัญชีห้างหุ้นส่วน กระบวนการจัดทำบัญชี การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี การจัดการสินค้าคงคลัง การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี เป็นต้น เมื่อเรียนจบแล้วก็สามารถไปประกอบอาชีพต่างๆ ได้ เช่น นักบัญชีหน่วยงานเอกชนหรือราชการ นักตรวจสอบบัญชี ฯลฯ

4. การโรงแรมและการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาวิชายอดฮิตที่มีผู้สมัครเข้าเรียนต่อไม่น้อยกว่าสาขาอื่นๆ เลย โดยสาขาวิชานี้ถูกจัดอยู่ใน ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ซึ่งน้องๆ ส่วนใหญ่ที่เรียนจบมาในสาขานี้จะทำงานด้านการบริการหรือทำงานที่โรงแรมในตำแหน่งต่างๆ

การโรงแรมและการท่องเที่ยว ติวเตอร์จุฬา

โดย วิชาที่น้อง ๆ จะต้องเจอเมื่อเลือกเรียนสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ในระดับปริญญาตรี เช่น วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม โภชนาการและอนามัยอาหาร การจัดตกแต่งสถานที่ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังจะต้องเรียนภาษาต่างประเทศที่ใช้ในงานโรงแรม อีกด้วย เมื่อเรียนจบมาแล้วทำงานรับรองเลยว่าค่าตอบแทนดีแน่นอน

5. ภาษาต่างประเทศ

ถือได้ว่า ภาษาต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และผรั่งเศส ฯลฯ ในปัจจุบันได้กลายมาเป็นภาษาที่มีความจำเป็นในการทำงานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น น้องๆ คนไหน ที่เรียนจบในระดับ ปวช. แล้วต้องการเลือกเรียนต่อในสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ต้องบอกเลยว่ามีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงเลย เพราะอย่าลืมว่ายังมีเพื่อนๆ ในสายสามัญอีกที่ต้องการเข้าเรียนต่อในสาขาวิชานี้ด้วย

ติวเตอร์จุฬา ภาษาต่างประเทศ

สำหรับวิชาที่น่าเรียนของสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร์ เป็นต้น นอกจากนี้ เรายังสามารถเลือกเรียนภาษาที่ 3 ได้อีกด้วย ซึ่งเรียนจบมาแล้ว เรายังสามารถไปประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายเลย ไม่ว่าจะเป็น มัคคุเทศก์ นักแปล ล่าม ฯลฯ

นี่เป็นเพียงแค่บางสาขาวิชาเท่านั้น ที่ทาง Chula Gradeup Tutor ได้รวบรวมมา ซึ่งเป็นสาขาที่น้อง ๆ ในระดับ ปวช. สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ เพราะยังมีอีกหลายสาขาวิชาด้วยกันที่เราสามารถเรียนต่อได้ เช่น วิชาทางด้านประมง วิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ วิชาเกษตรกรรม วิชาคหกรรม วิชาศิลปกรรม เป็นต้น แต่ทั้งนี้ ก่อนที่น้องๆ จะตัดสินใจเรียนต่อในสาขาวิชาไหน เราก็ควรเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองชอบ และสามารถนำมาต่อยอดในการทำงานในอนาคตได้ อีกด้วย… หากต้องการอ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม คลิกที่นี่

Scroll to top