ทุนเรียนสิงคโปร สำหรับน้อง ๆ มัธยม

ทุน “Asean Scholarships for Thailand” เป็นทุน “เรียนสิงคโปร” ระดับมัธยมศึกษาซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระดับชั้นได้แก่ Secondary 3 และ Pre U One

Asean Scholarships ติวเตอร์จุฬา

โดยทุน Asean Scholarships for Thailand มีรายละเอียดที่มอบให้ ดังต่อไปนี้

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด
 • ค่าที่พักรายปี
 • ค่าตั้งตัวช่วงปีแรก (ให้ครั้งเดียว)
 • ค่าธรรมเนียมของโรงเรียน
 • ค่าสอบ GCE A-Level
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลและประกันอุบัติเหตุ

มูลค่าทุนการศึกษา เพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้

 • ระดับ Secondary 3 เป็นทุนให้เปล่า 4 ปี เข้าเรียนชั้น Secondary 3-4 แล้วสอบ GCE O-level และต่อ Junior College อีก 2 ปี แล้วจึงสอบ GCE A-Level เพื่อเอาผลไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยต่อไป
 • ระดับ Pre-U One เป็นทุนให้เปล่า 2 ปี เข้าเรียนชั้น Junior College 1-2 (เทียบประมาณ ม. 5-6) แล้วจึงสอบ GCE A-Level เพื่อเอาผลไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยต่อไป

มูลค่าทุนการศึกษา ติวเตอร์จุฬา

กำหนดการรับสมัครทุน มีดังนี้

 • ช่วงเวลารับสมัคร : 15 มีนาคม – 12 พฤษภาคม 2562
 • ทดสอบและสัมภาษณ์ : กรกฎาคม 2562
 • ประกาศผล : กันยายน 2562

แต่ละโครงการเริ่มเรียน

 • สิ้นเดือนตุลาคม 2562 (ASEAN Secondary จำนวน 3 ทุน)
 • มกราคม 2563 (ASEAN Pre-University จำนวน 1 ทุน)

คุณสมบัติผู้สมัครและวิธีการสมัครเพิ่มเติม : www.moe.gov.sg

หากต้องการอ่านละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมของทีม Chula Gradeup Tutor สามารถ คลิกที่นี่

Scroll to top