ประกาศผลสอบ GAT จุฬาติวเตอร์

ประกาศผลสอบ GAT PAT เช็คผลสอบ 2 ช่องทาง

ประกาศผลสอบ GAT (General Aptitude Tests) และ PAT (Professional and Academic Aptitude Test) ซึ่งเป็นการสอบของนักเรียนชั้น ม.6 ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อนำคะแนนที่ได้มายื่นเข้าเรียนต่อในคณะ/สาขาวิชาที่น้อง ๆ ต้องการ โดยทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน และมีกำหนดการประกาศผลสอบ GAT/PAT ของนักเรียนชั้น ม.6 มีกำหนดการดังนี้ ..

ประกาศผลสอบ GAT-PAT ประจำปี 2562

  • สทศ. ประกาศผลสอบ ในวันที่ 1 เมษายน 2562

เช็คผลสอบ GAT/PAT ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ระบบประกาศผลสอบ GAT/PAT สทศ. คลิกที่นี่

ระบบประกาศผลสอบ GAT PAT จุฬาติวเตอร์

ระบบรับสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

2. ระบบ E-Score คลิกที่นี่

ระบบประกาศผล E-Score จุฬาติวเตอร์

  • ผู้ขอผลสอบ O-NET และ วิชาสามัญ 9 วิชา ที่ไม่เคยสอบ GAT/PAT กรุณาลงทะเบียน คลิกที่นี่
  • สำหรับผู้ขอใบรายงานผลการทดสอบที่เคยสอบ GAT/PAT หรือได้ลงทะเบียนแล้ว คลิกที่นี่

ระบบจัดการสอบ O-NET จุฬาติวเตอร์

กรณีลืมรหัสผ่าน สอบถามได้ที่ช่องทางดัวแทนต่อไปนี้

  • Counter service (7-eleven)
  • สอบถามผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ ที่ เบอร์ 02-217-3800
  • สอบถามผ่านทาง website สทศ. www.niets.or.th

หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม ทางทีม Chula Gradeup Tutor จะมาอัพเดทให้อีกครั้ง แต่หากน้อง ๆ มีข้อสงสัยเพิ่มเติม คลิกที่นี่ อย่างไรก็ตามพยายามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.niets.or.th ด้วยนะ หรือต้องการทราบรายละเอียดอื่น ๆ ๆอ่านเพิ่มเติม ที่นี่

Scroll to top