the World university Ranking

5 มหาลัยชื่อดังของไทยติดอันดับโลก 2019

ซึ่งเป็นประจำในทุกปีที่จะมีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกออกมาให้เราได้รู้กัน และล่าสุด!! Times Higher Education หรือ THE สถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังแห่งหนึ่งจากประเทศอังกฤษ ก็ได้มีการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2019 : Times Higher Education World University Rankings 2019 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมี 5 มหาลัย ไทยติดอันดับกับเค้าด้วย ตามมาดูกันว่า 5 มหาลัย นั้นมีที่ไหนบ้าง

the world university

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก 2019 มีเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาการจัดอันดับ ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังต่อไปนี้

1. คุณภาพการสอน : สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน 30% (Teaching : The learning environment)

2. คุณภาพของงานวิจัย : ปริมาณ, รายได้, ชื่อเสียงของงานวิจัย 30% (Research : Volume, income, reputation)

3. การอ้างอิงในงานวิจัย : การนำงานวิจัยของสถาบันไปใช้อ้างอิง 30% (Citations : Research influence)

4. ความเป็นนานาชาติจากสายตาภายนอก : เจ้าหน้าที่, นักศึกษา, งานวิจัยนานาชาติ 7.5% (International outlook : staff, students, research)

5. รายได้จากอุตสาหกรรม : นวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ในวงวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้นมา 2.5% (Industry income : knowledge transfer)

5 มหาลัย

ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก 2019 : Times Higher Education World University Rankings 2019 มีอยู่ 5 มหาวิทยาลัยไทยเท่านั้นที่ติดอันดับเข้าไป ใน Ranking ไม่เกินลำดับที่ 1,000 จะมีที่ไหนกันบ้าง ตามมาดูกันเลย…

อันดับที่ 601-800

  • มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University)

อันดับที่ 801-1000

  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University)
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University)
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut’s University of Technology Thonburi)
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree University of Technology)

ในส่วนของ 10 อันแรก มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ปี 2019 เรียงลำดับ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด (University of Oxford) ประเทศอังกฤษ

2. มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (University of Cambridge) ประเทศอังกฤษ

3. มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) ประเทศสหรัฐอเมริกา

4. สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology) ประเทศสหรัฐอเมริกา

5. สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย (California Institute of Technology) ประเทศสหรัฐอเมริกา

6. มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) ประเทศสหรัฐอเมริกา

7. มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน (Princeton University) ประเทศสหรัฐอเมริกา

8. มหาวิทยาลัยเยล (Yale University) ประเทศสหรัฐอเมริกา

9. อิมพิเรียลคอลเลจลอนดอน (Imperial College London) ประเทศอังกฤษ

10. มหาวิทยาลัยชิคาโก (University of Chicago) ประเทศสหรัฐอเมริกา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

ข้อมูลจาก : www.timeshighereducation.com

Scroll to top