SIIT_2

อะไร คือ SIIT ธรรมศาสตร์

มีน้อง ๆ หลายคนถามมาว่าอะไร คือ ธรรมศาสตร์ SIIT เป็นการสอบอะไรหรือ มันยากเหมือนการสอบ GAT PAT หรือเปล่า ทางทีม ติวเตอร์จุฬา (Chula Gradeup Tutor) จะขอมาไขข้อกระจ่างให้น้อง ๆ ที่ต้องการสอบเข้า SIIT หรือ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัย “ธรรมศาสตร์”  ดังนี้

SIIT (Sirindhorn International Institute of Technology) หรือ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีของน้อง ๆ ที่อยากจะเรียนด้านวิศวกรรม เพราะที่นี่ให้มากกว่าความรู้ด้านวิศวะ หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่า SIIT เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง แล้วมีอะไรที่แตกต่างจากคณะวิศวกรรมทั่วไป ลองตามมาดูกันต่อได้เลย…

SIIT ธรรมศาสตร์

SIIT ธรรมศาสตร์ เรียนอะไรบ้าง ?

SIIT เป็นวิทยาลัยที่มุ่งเน้นผลิตวิศวกรและนักเทคโนโลยีเพื่อรองรับงานด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

SIIT เปิดสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ

1. กลุ่มวิศวกรรม มี 6 สาขาวิชา คือ

  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิศวกร ธรรมศาสตร์

2. เทคโนโลยีสารสนเทศ

  • เทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นการบริหารจัดการเรื่อง Big Data และการเขียนโปรแกรม

ธรรมศาสตร์

3. กลุ่มการจัดการ มีด้วยกัน 2 สาขา คือ

  • เทคโนโลยีการจัดการ
  • การจัดการวิศวกรรม

ธรรมศาสตร์

SIIT อีกหนึ่งทางเลือก ของคนที่ต้องการเรียนในสาขาวิศวกรรม และมีข้อดี ดังนี้

1.สามารถนำไปใช้งานได้จริง

การเรียนการสอนของ SIIT จะเน้นให้ได้ฝึกการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และยังให้ความรู้เรื่องการนำไปประยุกต์ใช้ ทำให้สามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปใช้ได้จริง สำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต

2.ความรู้แน่น

มีอาจารย์ที่มีคุณภาพ อาจารย์ทุกคนจบการศึกษาระดับปริญญาเอก และทางยังมีการส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อความรู้ใหม่ ๆ และสามารถให้ความรู้แก่นักศึกษาในแง่มุมใหม่ ๆ ได้อย่างเต็มที่

3.สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

มีห้องแล็บที่ได้มาตรฐาน อุปกรณ์ครบครัน ทำให้ผู้เรียนได้สัมผัสประสบการณ์ในการทดลองทำจริง ๆ จากอุปกรณที่มีอยู่ เหมือนเป็นแบบฝึกหัดการใช้ชีวิตในโลกแห่งความจริงในอนาคต ทำให้นักศึกษาสามารถนำประสบการณ์จริงที่ได้ตอนเรียน ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต

4.ได้ฝึกภาษา

การเรียนการสอนของที่นี่จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่เรียน การทำรายงาน พรีเซนต์ต่าง ๆ รวมถึงเพื่อนนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ นอกจากความรู้ทางด้านวิศวะกรรมแล้ว เรายังจะได้ฝึกสกิลการใช้ภาษาอังกฤษไปด้วย

5.ความเป็นนานาชาติที่แท้จริง

SIIT มีพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ในรูปแบบของนักเรียนแลกเปลี่ยน และความร่วมมืออื่น ๆ ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้โลกกว้าง ได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ ทั้งเรื่องของมิตรภาพ และการทำกิจกรรมต่าง ๆ

6.มีทุนให้

ในแต่ละปีมีการให้ทุนกว่า 200 ทุน โดยมีรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งทุนแบบเต็มจำนวน ครึ่งจำนวน และทุนบางส่วน โดยที่นักศึกษาสามารถขอรับทุนได้ตั้งแต่ก่อนเข้าศึกษา หรือระหว่างที่ศึกษาอยู่

ทาง ChulaGradeup หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ได้รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์กับน้อง ๆ ไม่มาก็น้อย หากต้องการอ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม คลิกที่นี่

FB Fanpage : @ChulaGradeup

ที่มา : www.siit.tu.ac.th

Scroll to top