TCAS ติวเตอร์ รับสอนพิเศษ

DEK TCAS 62 ต้องเตรียมตัวอย่างไร (พ.ค. – มิ.ย)

หลังจากที่น้อง ๆ ได้มีการสมัคร TCAS รอบ 3 เสร็จสิ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 แต่ก็มีน้อง ๆ บ้างคนที่สมัครไปแล้ว แต่อาจไม่สมบูรณ์ สามารถไปขอรับเงินคืนได้นะ อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่ สำหรับการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยผ่านระบบ TCASและในขั้นตอนต่อมาน้อง ๆ ก็ต้องมารอลุ้นกันว่า เราจะสามารถสอบติดคณะ/สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยที่เราได้เลือกกันไว้หรือเปล่า โดยจะมีการประกาศผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

กำหนดการหลังการสมัครสอบ TCAS รอบที่ 3 มีดังนี้

TCAS62 รอบ 3 ติวเตอร์จุฬา รับสอนพิเศษ

 • ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
 • มหาวิทยาลัยทำการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤษภาคม 2562
 • การสละสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2562

แต่การรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยผ่านระบบ TCAS นี้ยังไม่หมดเพียงแค่รอบ 3 เท่านั้น เพราะยังเหลืออีกด้วยกัน 2 รอบ ได้แก่ รอบที่ 4 “Admission” และรอบที่ 5 “รับตรงอิสระ” ซึ่งทาง Chula Gradeup Tutor ได้รวบรวมกำหนดการสำหรับ TCASรอบที่ 4 และ 5 มาฝากกัน กำหนดการเป็นอย่างไรบ้าง ตามมาดูกันได้เลย…

กำหนดการ TCAS รอบที่ 4 “Admissoin” มีดังนี้

TCAS รอบ 4 ติวเตอร์จุฬา

 • รับสมัครอยู่ระหว่างวันที่ 9 – 19 พฤษภาคม 2562
 • ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
 • มหาวิทยาลัยทำการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 – วันที่ 4 มิถุนายน 2562
 • การสละสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2562

คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา

 • เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 • O-NET
 • GAT/PAT

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครได้บ้าง

 • นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
 • กศน.
 • สายอาชีวศึกษา
 • เด็กซิ่ว

** สำหรับรอบที่ 4 “แอดมิชชัน” น้อง ๆ จะต้องสมัครผ่านทางเว็บไซต์  http://mytcas.com/ โดยมีรูปแบบการสอบติด คือ น้อง ๆ สามารถเลือกได้ 4 อันดับ (แบบเรียงลำดับ) และติดได้มากสุด 1 อันดับเท่านั้น

มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 4 มีดังนี้

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เป็นต้น

น้อง ๆ สามารถเข้ามาดูรายละเอียดมหาวิทยาลัยที่เปิดรับทั้งหมดได้ที่ : www.cupt.net

กำหนดการ TCAS รอบที่ 5 “รับตรงอิสระ” มีดังนี้

TCAS รอบ 5 ติวเตอร์จุฬา

 • รับสมัครอยู่ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 – 10 มิถุนายน 2562
 • ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 มิถุนายน 2562
 • การสละสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2562

คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา

 • เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ (สำหรับบางคณะ/มหาลัย)
 • O-NET
 • GAT/PAT
 • 9 วิชาสามัญ

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครได้บ้าง

 • นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
 • สายอาชีวศึกษา
 • กศน.
 • เด็กซิ่ว

** สำหรับรอบที่ 5 รับตรงอิสระ น้อง ๆ จำเป็นที่จะต้องรู้คะแนนก่อนสมัคร และช่องทางการรับสมัครน้อง ๆ จะต้องสมัครโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัย สามารถสมัครได้มากกว่า 1 ที่ ติดได้มากกว่า 1 ที่ และเลือกยืนยันสิทธิ์ได้ 1 ที่

ทาง Chula Gradeup Tutor หวังว่าน้อง ๆ จะได้คณะ/มหาลัยตามที่หวังกันนะ หากต้องการอ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม คลิกที่นี่

ที่มา : http://mytcas.com/

Scroll to top