TCAS รอบ 3 ติวเตอร์จุฬา รับสอนพิเศษ

การคืนเงินค่าสมัคร TCAS รอบ 3

หลังจากที่ได้มีการสมัคร TCAS รอบ 3 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562 ซึ่งพบว่าเกิดปัญหาจากความเข้าใจผิดเรื่องการชำระเงิน ซึ่งมีน้อง ๆ หลาย ๆ คน ดำเนินการกรอกรายละเอียดการสมัครไม่ครบถ้วน ดังนั้นล่าสุด เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ทาง ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้มีข้อชี้แจง

ข้อชี้แจ้งจาก ทปอ. เรื่องการชำระเงิน TCAS รอบ 3 สรุปออกมาดังนี้

  1. น้อง ๆ ที่ดำเนินการไม่ครบขั้นตอนภายในวันที่ 17-29 เม.ย. โดยไม่ยืนยันการเลือกสาขาวิชา ถือว่าเป็นการสมัครที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ แม้จะมีการชำระเงินแล้วก็ตาม มีผลให้ระบบไม่สามารถดำเนินการสรุปผลของการสมัครได้ ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดจากผู้สมัครเอง
  2. การชำระเงินสำเร็จ ไม่สามารถตีความว่า เป็นการสมัครที่สมบูรณ์ เพราะเป็นเพียงหนึ่งขั้นตอนเท่านั้น ผู้สมัครต้องทำให้ครบทุกขั้นตอนตามที่ประกาศล่วงหน้าแล้ว
  3. เห็นควรให้ คืนเงินค่าสมัคร แก่ผู้สมัครที่สมัครไม่สมบูรณ์ โดยขอรับค่าสมัครคืนได้ที่สำนักงาน ทปอ. ตั้งแต่วันที่ 1-31 ก.ค. 62 นี้

TCAS รอบ 3 ติวเตอร์ รับสอนพิเศษ

วิธีการขอรับเงินคืนค่าสมัคร

วันที่ขอรับเงินคืนค่าสมัคร : 1-31 ก.ค.62 ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สิ่งที่ต้องเตรียม : หลักฐานการชำระเงิน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน มาด้วยตนเอง หรือ มอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ โดยมีหนังสือมอบอำนาจ

การรับเงินคืน : รับเงินสดตามจำนวนเงินที่ชำระค่าสมัคร หรือ รับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์

ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทาง Chula Gradeup Tutor จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หากต้องการอ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม คลิกที่นี่

ที่มา : www.dek-d.com

Scroll to top