ประเทศไต้หวัน ติวเตอร์ รับสอนพิเศษ

ทุนเรียนต่อ ประเทศไต้หวัน 2019

ประเทศยอดนิยมอีกประเทศที่คนไทยชอบไปท่องเที่ยวในปัจจุบัน คือ ประเทศไต้หวัน ดังนั้นทาง Chula Gradeup Tutor จึงได้หาทุนเพื่อไปแลกเปลี่ยนที่ ประเทศไต้หวัน เป็นทุนจากมูลนิธิการกุศลที่มีชื่อว่า Friends of Taiwan ทุนนี้มีไว้ให้สำหรับเด็กมหาวิทยาลัยที่จะไปเรียนแลกเปลี่ยน ที่ไต้หวัน ชื่อทุน Thai University Students to Exchange to Taiwanese Universities Scholarship 2019

ประเทศไต้หวัน ติวเตอร์จุฬา สอนพิเศษ

สิทธิที่จะได้รับทุนไป ประเทศไต้หวัน มีดังนี้

 • สำหรับผู้ที่ขอทุนจะได้เงินสนับสนุนจำนวน 60,000 บาท เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยไต้หวันเป็นเวลาอย่างน้อยสามเดือน

เงื่อนไขการให้ทุนของ Friends of Taiwan มีดังนี้

 • ผู้สมัครทุนจะต้องสมัครเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัย ในไต้หวันไปแล้ว และถือสัญชาติไทย

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร มีดังนี้

 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหน้ายืนยันตัวตนในหนังสือเดินทาง
 2. ใบสมัคร (สามารถโหลดได้ ที่นี่)
 3. จดหมายยืนยันการรับเข้าเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน จากมหาวิทยาลัยในไต้หวัน
 4. เอกสารแสดงผลการเรียน (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 5. จดหมายแนะนำจากอาจารย์ (ฉบับภาษาอังกฤษ)

วิธีการสมัคร

 • สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ โดยคลิกที่นี่
 • ส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดไปที่
  • Taipei Economic and Cultural Office in Thailand 20th Floor, Empire Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand
  • สํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป เลขที่ 1 ชั้น 20 อาคารเอ็มไพร์สทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 • สอบถามเพิ่มเติมที่ Miss Thanida; Tel: 026700200 ext. 306 ; LINE: @Ttedu

วันปิดรับสมัคร : 10 มิถุนายน 2019 

น้อง ๆ ที่สนใจทุนดังกล่าวนี้ก็รีบสมัครกันนะ ช้าหมดอดเที่ยวนะ หากต้องการหาทุนอื่น ๆ เพิ่มเติม คลิกที่นี่ แต่ถ้าอยากอ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม คลิกที่นี่ จร้า

ที่มา : http://ci3.asia.edu.tw

Scroll to top