ทุนเรียนต่อ ปริญญาโท Schwarzman College

ประเทศยอดฮิตที่น้อง ๆ หลาย ๆ คนสนใจไปเรียนอีกประเทศคือ ประเทศจีน ดังนั้นทางทีม Chula Gradeup Tutor ขอแนะนำ ทุนเรียนต่อ ที่ Schwarzman College ซึ่งเป็น ทุนเรียนต่อ ในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยชิงหวา (Tsinghua University) กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เป็นระยะเวลา 1 ปี โครงการนี้มีการจัดให้ทุนเป็นประจำทุกปี ปีละ 200 ทุน

ทุนเรียนต่อ ติวเตอร์จุฬา สอนพิเศษ

รายละเอียดการให้ ทุนเรียนต่อ Schwarzman College

ทุนจำนวน 200 ทุนจะแบ่งให้กับกลุ่มคน 3 กลุ่ม ตามประเทศของผู้สมัคร ดังนี้

 • ผู้ที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 90 ทุน
 • ผู้ที่มาจากประเทศจีน 40 ทุน และ
 • ผู้ที่มาจากชาติอื่นๆ ทั่วโลกอีก 70 ทุน

ซึ่งผู้ที่สมัครทุนสามารถเลือกเรียนได้ 3 สาขาวิชาคือ

 • นโยบายสาธารณะ (PUBLIC POLICY)
 • เศรษฐศาสตรธุรกิจ (ECONOMICS AND BUSINESS)
 • รัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL STUDIES)

ทุน Schwarzman Scholars จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

 • ค่าเรียน, หอพัก, ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ
 • ค่าศึกษาดูงานในประเทศ
 • ค่าหนังสือ และอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น
 • ค่าประกันสุขภาพ
 • เบี้ยเลี้ยงเสริมอีก 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 127,000 บาท)

คุณสมบัติของผู้รับทุน Schwarzman Scholars

 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในคณะ /สาขาใดก็ได้
 • อายุ 18 – 28 ปี
 • ผลทดสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนด TOEFL PBT อย่างน้อย 600 คะแนน, TOEFL iBT อย่างน้อย 100 คะแนน หรือได้ IELTS อย่างน้อยระดับ 7

วิธีการสมัครขอรับทุน Schwarzman Scholars

ทุนเรียนต่อ ติวเตอร์จุฬา รับสอนพิเศษ

ใครที่สนใจสามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ Schwarzman ได้เลย และสามารถไปอ่านรายละเอียดการกรอกใบสมัคร คลิกที่นี่

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร

 • 1 เมษายน – 29 กันยายน 2019

**อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.schwarzmanscholars.org

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม คลิกที่นี่

Scroll to top