อาชีพที่น่าสนใจ เงินเดือนดีมาก สำหรับปี 2020

อาชีพที่น่าสนใจ เงินเดือน ดีมาก สำหรับปี 2020

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรม และ เทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย เนื่องมาจากความสามารถของมนุษย์ และ อุปกรณ์เพิ่มมากขึ้น เพื่อทำให้การดำเนินชีวิตของเรานั้นสะดวกมากมายยิ่งขึ้น และ อาจเกิดจากหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป พลังงานทดแทน วิวัฒนาการด้านหุ่นยนต์ ข้อจำกัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ วิธีการติดต่อสื่อสาร และ การส่งข้อมูลที่ได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานให้เร็วมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ทาง Chula Gradeup Tutor จะของมาแนะนำ อาชีพที่น่าสนใจเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และมี “เงินเดือน” ค่อนข้างดีเลย มีอาชีพอะไรบ้างนั้น ตามมาดูกันได้เลย …

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่กำลังคิดอยู่ว่าจะเรียนต่อทางด้านไหนดี ที่เรียนจบออกมาแล้วจะไม่ตกงาน ต้องลองมาดู Trend อาชีพเหล่านี้กันเลย เพราะในอนาคตอันใกล้นี้ อาชีพเหล่านี้จะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก พร้อมให้ “เงินเดือน” สูงเลยทีเดียว เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกคณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนว่ามีที่ใดบ้างมาดูกันได้เลย

เงินเดือน เทคโนโลยี

อาชีพที่น่าสนใจ เงินเดือน ดีมาก สำหรับปี 2020

1. อาชีพทางการตลาด และ นักเขียนออนไลน์

ในปัจจุบันการแข่งขันทางด้านสื่อ และ โฆษณามีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้อาชีพผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด อาชีพคนผลิตสื่อ นักสร้างสรรค์ นักเขียนบทความออนไลน์ ฯลฯ มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในตลาดออนไลน์ที่ต้องการบุคลากรด้านนี้เป็นอย่างมาก ด้วยพฤติกรรมการรับสื่อของคนรุ่นใหม่ที่หันมาใช้เวลากับสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้นเรื่อย ๆ ถึงแม้ว่าคนในยุคปัจจุบันจะมีการดูทีวี และ อ่านหนังสือพิมพ์กันน้อยลง แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่เปิดรับข่าวสารต่าง ๆ ในทางตรงกันข้ามพวกเขาได้มีวิธีการรับข่าวสารในรูปแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เช่น Facebook , Youtube , Twitter จึงทำให้เป็นโอกาส และ ความท้าทายของคนที่สนใจจะทำงานทางสายนี้ ดังนั้นหากน้อง ๆ มีความสนใจอยู่แล้วไม่ควรพลาดเลย มาปล่อยของกันดีกว่า

หลักสูตรด้านสื่อ/การตลาด

 • คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะวารสารศาสตร์ และ สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

2. ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย ทางโลกไซเบอร์ (Cyber Security)

การโจมตีทางโลกไซเบอร์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงทำให้อาชีพที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางโลกไซเบอร์ หรือ Cyber Security Expert เป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในยุคปัจจุบัน อาชีพทางด้านนักวิเคราะห์ข่าวกรอง และ นโยบายมีการเติบโตมากขึ้น สำหรับอาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางโลกไซเบอร์ สามารถที่จะทำงานได้กับองค์กรที่หลากหลาย ตั้งแต่หน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อบันเทิง โทรคมนาคม การเงิน และ บัญชี การแพทย์ ธนาคาร ฯลฯ ซึ่งแน่นอนว่าค่าตอบแทนของอาชีพนี้มีความคุ้มค่าเป็นอย่างมากเลยทีเดียว นอกจากอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางโลกไซเบอร์จะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานแล้ว อาชีพอื่นๆ ที่อยู่ในทางด้านสายงานนี้ ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักวิเคราะห์ความมั่นคงสารสนเทศ ฯลฯ ก็เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานด้วยเช่นกัน

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ/วิศวกรรมศาสตร์

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต

เงินเดือน Salary ติวเตอร์

3. อาชีพทางด้านการสอน และการสร้างนวัตกรรม

ในยุคปัจจุบันหลาย ๆ คนเริ่มที่จะหันมาให้ความสนในทางด้านเทคโนโลยีกันมากยิ่งขึ้น จึงทำให้องค์ความรู้ต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้อิทธิพลจากสื่อสังคมออนไลน์ยังทำให้คนในยุคปัจจุบันหันมาสนใจเทคโนโลยี และ นวัตกรรมใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย และ เมื่อคนรุ่นใหม่สนใจด้านนี้มากขึ้นก็เกิดเป็นการเรียนรู้ ให้ความสำคัญในการนำสิ่งเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้น เช่น การทำวิดีโอ, การใช้สื่อ 3D ในการเรียนการสอน ฯลฯ จึงทำให้อาชีพนี้เป็นที่ต้องการมากในอนาคต

หลักสูตรด้านการสอน/นวัตกรรม

 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต

4. ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

อย่างที่เรารู้กันดีว่าในอนาคตอันใกล้นี้ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกันแล้ว เนื่องจากคนปัจจุบันนิยมมีบุตรน้อยลง ประกอบกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ ช่วยทำให้ประชากรมีอายุที่ยืนยาวมากยิ่งขึ้น ดังนั้นบุคลกรทางด้านสุขภาพจึงมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ และ ก็ไม่ใช่เพียงประเทศไทยเพียงประเทศเดียวเท่านั้น ที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่ในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกก็มีสถาการณ์เดียวกันกับไทยเหมือนกัน โดยองค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2050 จำนวนผู้สูงอายุจะจำนวนเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าด้วยกัน หากเรามีความรู้ทางด้านการดูแลผู้สูงอายุ พร้อมทั้งมีทักษะทางด้านภาษาไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ แล้วล่ะก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำงานได้สูงยิ่งขึ้น แถมยังมีค่าตอบแทนที่สูงตามไปด้วย แต่ถ้าหากใครไม่ถนัดในการดูแลผู้สูงอายุ หรือ ไม่สนใจทางด้านสุขภาพโดยตรง ก็สามารถที่จะเลือกเรียน หรือ ทำงานอื่นที่มีความเกี่ยวข้องทางด้านนี้ได้เหมือนกัน เช่น อาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น

หลักสูตรด้านสุขภาพ/การออกแบบ

 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • คณะศิลปกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ทั้ง 4 อาชีพนี้เป็นอาชีพเบื้องต้นที่ยอดนิยม และ กำลังมาแรงในปี 2020 หรืออนาคตอันใกล้ หากน้อง ๆ มีอาชีพอื่น ๆ ที่น่าสนใจ และ คิดว่าน่าจะมาแรงเพิ่มเติม สามารถ Comment ได้ที่ด้านล่างเลย และถ้าต้องการอ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม คลิกที่นี่

FB Fanpage : @Chula Gradeup Tutor

Line ID : https://line.me/R/ti/p/%40wud8208i

Scroll to top