คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ “การเมือง”

ช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ การเมือง กำลังอยู่ในช่วงที่หลาย ๆ คนสนใจ ดังนั้นทางทีม Chula Gradeup Tutor กลัวจะตกเทรนเลยต้องรีบรวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับ การเมือง มาให้ เพื่อน้อง ๆ มีเพื่อนต่างชาติมาสอบถามจะได้สามารถพูดคุยกับเพื่อน ๆ ต่างชาติได้ มีคำใดบ้างนั้น ตามมาดูกันได้เลย…

คำศัพท์เกี่ยวกับ “การเมือง” ที่น่าสนใจ มีดังนี้

 • Democracy        การปกครองระบอบประชาธิปไตย
 • Demonstration การเดินขบวน การประท้วง
 • Election              การเลือกตั้ง
 • Election watchdog group           กลุ่มที่สอดส่องตรวจสอบการเลือกตั้ง เช่น สื่อมวลชน
 • Election commentary                 บทวิจารณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
 • Election campaign/Campaign การหาเสียง
 • Elected representative               ผู้แทนที่ได้รับเลือก
 • National election                         การเลือกตั้งระดับชาติ
 • Constituent       ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
 • Voter                  ผู้ออกเสียงเลือกตั้ง
 • Suffrage             สิทธิในการเลือกตั้ง/การออกเสียงเลือกตั้ง

การเมือง ติวเตอร์ ครูสอนพิเศษ

 • Poll                     การเลือกตั้ง การหยั่งเสียง
 • Polling station หน่วยเลือกตั้ง
 • Political party  พรรคการเมือง
 • Political organizer       นักจัดกิจกรรมทางการเมือง เช่น จัดการหาเสียงต่างๆ
 • Political actor               ผู้มีบทบาทอิทธิพลทางการเมือง/มีอำนาจโน้มน้าวทางการเมือง
 • Political organization องค์กรทางการเมือง
 • Public watchdog          กลุ่มที่สอดส่องตรวจสอบการเลือกตั้ง เช่น สื่อมวลชน (ความหมายโดยนัยของหมาเฝ้าบ้าน)
 • Public outreach           การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะอย่างทั่วถึง
 • Public debates             การโต้วาทีสาธารณะ
 • Public figures              บุคคลสาธารณะ
 • Incumbent parties     พรรคการเมืองที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

การเมือง ภาษาอังกฤษ ติวเตอร์

 • To run a political party    ดำเนินพรรคการเมือง
 • To run for office                ลงสมัครชิงตำแหน่ง
 • To reinforce societal consensus                          เสริมสร้างฉันทามติของสังคมให้มีความแข็งแกร่ง
 • To simply acquiesce to the executive branch   ยอมรับตามฝ่ายบริหารโดยปริยาย
 • To serve as meaningful counterweights to government    ทำหน้าที่ถ่วงดุลกับรัฐบาล
 • Municipal election           การเลือกตั้งในท้องถิ่น
 • Candidate                          ผู้สมัครชิงตำแหน่ง
 • Civic organization            องค์กรประชาสังคม
 • State interference            การแทรกแซงของรัฐ
 • Legislative process          ขั้นตอนการบัญญัติกฎหมาย
 • Legislator                          สมาชิกสภานิติบัญญัติ

การเมือง ติวเตอร์ ภาษาอังกฤษ

 • Executive branch             ฝ่ายบริหาร
 • Opposition                        พรรคฝ่ายค้าน
 • Sovereignty                       อำนาจอธิปไตย
 • Patterns of favoritism or corruption รูปแบบการเล่นพรรคเล่นพวกหรือการทุจริตคอร์รัปชั่น
 • Civil service                      หน่วยงานราชการ
 • Government officials      เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
 • Informed source              แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้
 • Supporters and opponents of government ผู้สนับสนุนและฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล
 • Minority representatives ผู้แทนที่มีเสียงข้างน้อย
 • NGO                                     องค์กรพัฒนาเอกชน

หากน้อง ๆ คนใดมีคำศัพท์เพิ่มเติมสามารถแบ่งปันเพื่อน ๆ ได้โดย Comment ที่ด้านล่างได้เลยนะ ส่วนน้อง ๆ ที่ต้องการอ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติมสามารถ คลิกที่นี่

FB Fan Page : @Chula Gradeup Tutor

Line ID : https://line.me/R/ti/p/%40wud8208i

Scroll to top