คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (การเมือง)

คำศัพท์การเมือง (ภาษาอังกฤษ)

ขณะนี้คงไม่มีประเด็นไหนร้อนไปกว่าเลือกตั้ง หรือ การประชุมสภา ในประเทศไทยอีกแล้ว ไม่ว่าจะเป็นนักข่าวจากประเทศไทย หรือ นักข่าวจากต่างประเทศ ก็กำลังนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง ทางทีม Chula Gradeup Tutor จึงรวบรวมศัพท์ที่เกี่ยวกับการเมือง และ การเลือกตั้งมาไว้ให้กับน้อง ๆ ทุกคน เพื่อเป็นความรู้สำหรับคนที่สนใจ จะได้ไม่ตกกระแส มีคำศัพท์ไหนบ้างที่น่าสนใจ ตามมาดูกันได้เลย…

คำศัพท์การเมือง (ภาษาอังกฤษ)

Political Situation (สถานการณ์ทางการเมือง)

คำศัพท์ การเมือง

 • crisis – an urgent, difficult or dangerous situation
  วิกฤตการณ์
 • seize – to take control of a place or situation (often using force)
  เข้ายึดพื้นที่
 • coup (d’etat) – the seizure of power in a country by a group of people, usually members of the armed forces
  รัฐประหาร
 • resistance – opposing or fighting against someone or something
  การต่อต้าน, การขัดขืน
 • reverse – (of a decision) to change
  เปลี่ยนแปลง
 • confront – to stand in front of someone in a frightening or threatening way
  เผชิญหน้า
 • clash – a fight between groups of people
  การปะทะกันสองฝ่าย
 • unrest – a political situation in which people are angry and likely to protest or fight
  ความไม่สงบ (ทางการเมือง)
 • oppose – to disagree with or not approve of a plan or policy
  คัดค้าน
 • protest – a strong complaint or disagreement
  ประท้วง
 • rally – a large public gathering of people to support someone or to protest against something
  การชุมนุม
 • mass rally – a very large public gathering of people to support someone or to protest against something
  การชุมนุมใหญ่
 • restriction – a rule, action or situation that limits or controls someone or something
  การจำกัด, การควบคุม
 • incident – something that happens, especially something bad, such as a violent criminal, or dangerous event
  เหตุการณ์

People (กลุ่มคน)

การเมือง

 • (the) monarchy – the king or queen and their family in a particular country
  สถาบันกษัตริย์
 • Privy Council – the group of appointed advisors to the King of Thailand
  สภาองคมนตรีไทย
 • political party – an organised group of people who have similar ideas about the way in which a country should be governed
  พรรคการเมือง
 • bureaucrats – people who work in government departments
  ข้าราชการ
 • core leader(s) – the most active or most important members of a group
  แกนนำ
 • People’s Democratic Reform Committee (PDRC)
  กปปส.
 • elite – the richest, most powerful, best educated or most highly trained group in a society
  คนที่มีอภิสิทธิ์ที่สุด
 • cabinet – the group of government ministers who make and approve government policy
  คณะรัฐมนตรี
 • troops – soldiers, especially in large numbers
  กองทหาร
 • demonstrator – someone who marches or gathers with other people other people in public to show that they support or oppose something
  ผู้ชุมนุม
 • rival – a person, group, team or business that competes with another
  คู่แข่ง

Factors (ปัจจัยเกี่ยวข้อง)

ศาล การเมือง

 • defy – to refuse to obey or accept someone or something
  ท้า, เป็นปฏิปักษ์ต่อ
 • armed – carrying a weapon
  ติดอาวุธ
 • deploy – (of police or soldiers) to put in place ready for action
  ส่ง (ทหารตำรวจ) ประจำการ
 • invoke – to use a rule or law as a reason or basis for doing something
  อ้าง (กฎหมาย)
 • impose – to introduce something such a as a new law or new system and force people to accept it
  นำกฎหมายมาบังคับใช้
 • issue – to officially announce or give out
  ออก, ออกประกาศ, ออกคำสั่ง
 • enrich – to make someone richer,
  ทำให้รวยขึ้น
 • assets – things owned by a person, company etc., particularly money and property
  ทรัพย์สิน
 • authority – power
  อำนาจ
 • demand – a very firm statement that you want something
  คำขอร้อง,การเรียกร้อง
 • violent – involving the use of physical force, with the intention of causing damage to property or injury or death to people
  ความรุนแรง
 • pressure – to try to make someone do something by forcing, threatening, or persuading them in a determined way
  กดดัน

Consequences (ผลลัพธ์)

ยุบสภา

 • verdict – a decision by a court of law
  คำพิพากษา
 • dissolve – to officially end a group
  ยุบ(พรรค)
 • dissolution of the House – formally ending the House of Representatives, usually leading to a general election
  การยุบสภา
 • curfew – A regulation requiring certain or all people to leave the streets or be at home at a prescribed hour    การห้ามออกนอกบ้านยามวิกาล
 • ousted – forced out of a position of power
  ขับออกจากอำนาจ
 • deposed – forced from a position of power
  ที่ถูกปลด ไล่ออกจากตำแหน่ง
 • abuse of power (authority) – the illegal use of power in a bad, dishonest or harmful way
  ใช้อำนาจในการกระทำผิดกฎหมาย
 • seize assets – to officially take money or from someone, often by a court order
  ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
 • occupy – to be in control of a place that you entered by force as a group
  ยึดครอง
 • surround – to be everywhere around something
  ล้อมรอบ
 • disrupt – to interrupt something and prevent it from continuing by creating a problem
  ได้รับการกระทบกระเทือน ถูกทำให้หยุดชะงัก
 • blockade – an action that is intended to prevent people or goods from moving from one place to another
  กีดขวางการจราจร
 • disperse – (of a crowd) to cause to separate and move in different directions, i.e., to end being a crowd
  สลาย (การชุมนุม)
 • crackdown – strong action that someone in authority takes to stop a particular activity
  การใช้กำลังเข้าปราบปรามของเจ้าหน้าที่
 • injury – physical damage done to a person or a part of their body
  อาการบาดเจ็บ
 • fatality – a death caused by an illness, accident, crime or war
  การเสียชีวิต
 • arrest warrant – a document signed by a judge allowing police to arrest someone
  หมายจับ
 • violence – physical force with the deliberate intention of causing damage to property or injury or death to people
  ความรุนแรง

รัฐประหาร ปฏิวัติ กฎอัยการศึก

การปฏิวัติ

 • Coup D’etat (กูเดทา) รัฐประหาร
  การใช้กำลังที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือล้มล้างรัฐบาลโดยฉับพลัน
 • revolution (เรเฟอลิวเชิน) ปฏิวัติ
  การใช้กำลังขับไล่รัฐบาลที่ครองอำนาจโดยชอบธรรมอยู่นั้นให้พ้นไป และยึดอำนาจนั้นให้กลับมาเป็นของตน การปฏิวัติมักจะเป็นไปในรูปของการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเสมอ
 • martial law (มาร์เชียล-ลอว์) กฎอัยการศึก
  เป็นกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นไว้สำหรับประกาศใช้เมื่อมีเหตุจำเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง

ช่วงนี้หลาย ๆ คนคงติดตามข่าวการเลือกตั้งกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป นอกจากสำนักข่าวไทยแล้ว การติดตามสำนักข่าวต่างประเทศอย่าง Bangkok Post, CNN, BBC ก็ช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์ในมุมมองของชาวต่างชาติได้มากขึ้นด้วย เรื่องการเมืองอาจร้อนระอุ ทุกคนมีสิทธิ์ออกเสียงได้ แต่อย่าละเมิดสิทธิ์ของกันและกัน รักกันไว้นะทุกคน

หากใครต้องการทราบคำศัพท์ในเรื่องใดเพิ่มเติมสามารถ คลิกที่นี่

FB Fanpage : @Chulagradeup หรือ @ChulaGradeupTutor เท่านั้น

Line ID : https://line.me/R/ti/p/%40wud8208i

ส่วนใครอยากติดตามข่าวต่างประเทศ : www.bbc.com/thai

Scroll to top