ห้องสอบ ONET

ตารางสอบ O-NET 62 และกฎระเบียบการสอบ

การสอบวัดระดับความรู้ในส่วนของ O-NET สำหรับปี 62 ใกล้เข้ามาแล้วนะทุกๆคน (ตารางสอบ O-NET ด้านล่าง) ทางทีมงาน Chula Gradeup Tutor  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆ เตรียมตัวสำหรับการสอบ O-NET ในครั้งนี้พร้อมกันแล้วทุกๆคน ยิ่งใกล้วันเข้ามาทีไรใจมันก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาทุกที

วันนี้ทางพี่ๆ ทีมงานของ Chula GradeUp Tutor จึงได้เตรียมในส่วนของกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติในการสอบ O-NET ให้น้องๆได้รู้ก่อน ตามไปอ่านกันได้เลย

ข้อปฏิบัติสำหรับการผู้เข้าสอบ มีดังนี้

1. ต้องแสดง บัตรประจำตัวประชาชน ก่อนเข้าห้องสอบ หากใครลืมต่อให้เตรียมพร้อมมาแค่ไหนก็ไม่สามารถเข้าห้องสอบได้นะ

2. ต้องแต่งกายสุภาพเข้าห้องสอบ เช่น ชุดนักเรียน/นักศึกษา

3. อนุญาตให้นำเพียง ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา และกบเหลาดินสอ เข้าห้องสอบได้เท่านั้น

ตารางสอบ O-NET ติวเตอร์จุฬา

4. ห้ามกระทำการที่ส่อทุจริต เช่น การพูดคุยระหว่างการทำข้อสอบ หรือการดู คำตอบระหว่างกัน

5. ห้ามนำอุปกรณ์อื่นใดที่ไม่ได้รับการอนุญาตเข้าห้องสอบ เช่น โทรศัพท์ อุปกรณ์สื่อสาร หรืออุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ทุกชนิด

6. ห้ามนำแบบทดสอบและกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด และห้ามเผยแพร่แบบทดสอบ หรือกระดาษคำตอบ

7. ห้ามออกจากห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต

 

หากฝ่าฝืนข้อปฏิบัติ อาจถูกลงโทษ ดังนี้

1 ไม่ประกาศผลสอบในวิชานั้นๆ หรือทุกวิชาที่มีการสอบ

2. แจ้งไปยังสถานบันของผู้เข้าสอบว่าผู้เข้าสอบฝ่าฝืนกฎ เพื่อให้ลงโทษทางวินัย

3. พิจารณาดำเนินการฟ้องร้อง หรือดำเนินคดีในกรณีที่ทำให้เกิดความเสียหาย

 

ตารางสอบ O-NET ม.6

ตารางสอบ O-NET ติวเตอร์จุฬา

ข้อมูลอ้างอิง : http://www.niets.or.th

#O-NET #niets #สอบ O-NET

Scroll to top