คณิต O-NET ติวเตอร์จุฬา

เนื้อหาออกสอบ คณิต O-NET สำหรับน้องๆ ม.6

สำหรับการสอบ คณิต O-NET ถือได้ว่าเป็นการทดสอบที่น้องๆ ทุกคน ต้องผ่านมากันทุกคนแล้ว ตั้งแต่ระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ซึ่งน้องๆ ม.6 จะต้องเจอหนักหน่อยเพราะคะแนนสอบ คณิต O-NET จะถูกนำไปใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อในมหาลัยด้วย โดยวิชาคณิตศาสตร์ถือเป็นหนึ่งในวิชาที่สุดหิน และน้อง ๆ ก็คงหนีไม่พ้น วิชาคณิตศาสตร์ ถึงแม้ว่าดีกรีความยากจะไม่เท่ากับ PAT1 แต่น้องๆ ก็ควรที่จะประมาทโดยเด็ดขาด เพราะการเตรียมตัวให้พร้อมย่อมส่งผลให้เราได้ผลคะแนนที่ดี

ดังนั้น ทางทีมงาน Chula Gradeup Tutor จึงได้รวบรวมเนื้อหาที่ออกสอบ O-NET สำหรับน้องๆ ม.6 มาบอกกันจ๊ะ โดยในวิชาคณิตศาสตร์จะมีจำนวนข้อสอบทั้งหมด 40 ข้อ 100 คะแนนเต็ม มีเวลาที่ใช้ในการสอบคือ 120 นาที และประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 แบบด้วยกัน ดังนี้

1. แบบปรนัย 5 ตัวเลือก และมีคำตอบที่ถูกต้องเพียง 1 คำตอบเท่านั้น มีจำนวน 32 ข้อ

2. แบบระบายคำตอบเป็นค่าหรือตัวเลข มีจำนวน 8 ข้อ

ตัวอย่างกระดาษข้อสอบ O-NET

เนื้อหาที่ออกสอบในวิชาคณิตศาสตร์ มีดังนี้

1. จำนวนจริง และเลขยกกำลัง

จำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ และจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ การบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนจริง ที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ และจํานวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ สมบัติของจำนวนจริงและการนำไปใช้

คณิต O-NET ติวเตอร์จุฬา

2. ลำดับและอนุกรม

ลำดับและการหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด ลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต

คณิต O-NET ติวเตอร์จุฬา

3. สถิติ

ค่ากลางของข้อมูล การวัดการกระจายของข้อมูล การหาตำแหน่งที่ของข้อมูล

คณิต O-NET ติวเตอร์จุฬา

4. เซตและการให้เหตุผล

เซตและการดำเนินการของเซต การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์

คณิต O-NET ติวเตอร์จุฬา
5. อัตราส่วนตรีโกณมิติ

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะทางและความสูง

คณิต O-NET ติวเตอร์จุฬา
6. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน กราฟของความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

คณิต O-NET ติวเตอร์จุฬา

7. การแก้สมการ-อสมการ และโจทย์ปัญหาทั่วไป

สมการและอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง

คณิต O-NET ติวเตอร์จุฬา

8. ความน่าจะเป็น

กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

คณิต O-NET ติวเตอร์จุฬา

น้องๆ เข้ามาโหลดข้อสอบไปฝึกทำกันได้เลย….ที่ www.niets.or.th

ปล. เมื่อน้องๆ รู้แล้วว่าข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ O-NET ม.6 ออกอะไรบ้างนั้น ก็อย่าลืมไปทบทวนและลองฝึกทำข้อสอบเก่าๆ กันด้วยนะ รับรองเลยว่าถ้าน้องๆ ทำแบบนี้แล้ว พอเจอข้อสอบจริงต้องทำได้อย่างผ่านฉลุยแน่นอน

Scroll to top