เรียนเคมี

เรียน เคมี ให้เข้าใจ

วันนี้ทาง Chula Gradeup Tutor จะขอพูดถึงวิชา”เคมี” ซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาปราบเซียนอีกหนึ่งวิชา ซึ่งเราจะมาให้คำแนะนำเคล็ดลับว่าทำอย่างไรเราถึงจะเข้าใจวิชา เคมี วิชาเคมีเป็นหนึ่งในวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมปลาย ที่มีวิธีการเรียนที่แตกต่างจากวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆ

โดยทั่วไปวิชาเคมีจะเริ่มต้นด้วยการศึกษาอนุภาคพื้นฐาน, อะตอม, โมเลกุล ซึ่งแต่ละอย่างนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับสสาร การปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารด้วยกันเอง หรือปฏิสัมพันธ์ของสสารกับสิ่งที่ไม่ใช่สสาร อย่างเช่น เรื่องพลังงาน แต่หัวใจสำคัญของเคมีโดยทั่วไปคือ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารเคมีด้วยกันในปฏิกิริยาเคมี โดยสารเคมีนั้นมีการเปลี่ยนรูปไปเป็นสารเคมีอีกชนิดหนึ่ง นี่อาจจะรวมไปถึงการฉายรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าสู่สารเคมีหรือสารผสม (ในเคมีแสง) ในปฏิกิริยาเคมีที่ต้องการแรงกระตุ้นจากแสง อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาเคมีนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเคมีซึ่งศึกษาสสารในด้านอื่นๆ อีกมากมาย ตัวอย่างเช่น นักสเปกโตรสโคปีนั้นจะศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างแสงกับสสารโดยที่ไม่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้น

ทำให้บางคนที่จับทางได้ก็อาจจะชอบ ส่วนบางคนที่จับทางไม่ได้ ไปเรียนพิเศษเคมีเพิ่มเติมมากมายก็อาจจะยังจับทางไม่ได้ ส่งผลให้ทำคะแนนวิชานี้ได้ไม่ดี ไม่ชอบวิชานี้ไปด้วย แต่ถ้าหากน้องๆรู้หลักการเรียนเคมี แล้วน้องๆอาจจะพบว่าวิชาเคมี เป็นวิชาที่ไม่ยากขนาดนั้นหรอก ดังนั้นอ่านบทความนี้ให้จบก่อนที่จะเริ่มอ่านหนังสือวิชาเคมี

เคล็ดลับในการเรียนเคมี ขอแนะนำเบื้องต้น ดังนี้

1. เข้าใจธรรมชาติของวิชา

วิชาเคมีนั้นมีรูปแบบเนื้อหาที่แตกต่างไปจากฟิสิกส์ และชีววิทยาเพราะเคมี ประกอบไปด้วยเนื้อหาส่วนที่เป็นความเข้าใจพื้นฐาน ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีพื้นฐาน เช่น โครงสร้างอะตอม เคมีอินทรีย์ เป็นต้น และเนื้อหาอีกส่วนนั้นจะเน้นไปที่การคำนวน เช่น ปริมาณสารสัมพันธ์ กรด-เบส เป็นต้น ดังนั้นการเรียนเคมีนั้นจำเป็นต้องเรียนให้สอดคล้องกับรูปแบบเนื้อหาแต่ละบทเรียนที่มีความแตกต่างกัน 2 รูปแบบข้างต้น ถ้าหากแยกเนื้อหาได้แล้วว่าเป็นรูปแบบไหนแล้วใช้วิธีการเรียนที่เหมาะกับรูปแบบดังกล่าว การเรียนเคมีก็จะไม่ยากอีกต่อไปแน่นอนครับ

เคมี

2. ตั้งใจทำการทดลอง

ถ้าอยากเรียนเคมีให้เก่ง ต้องตั้งใจทำการทดลอง เพราะเนื้อหาในวิชาเคมีนั้นเกี่ยวข้องกับการทดลองอย่างมาก การทำการทดลองจะช่วยให้น้องๆจำเนื้อหาบทเรียนได้มากขึ้น เพราะเห็นภาพมากขึ้น เช่น น้องอาจเคยรู้มาว่า “กรด+เบส ได้ เกลือ+น้ำ” ซึ่งวันนึงก็อาจจะลืมความรู้นี้ไปได้ แต่ถ้าหากเคยทำการทดลองนำ กรดมาใส่กับเบส แล้วพบว่าเกิดตะกอนเกลือขึ้น ก็จะช่วยให้จดจำสมการดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น

ทดลองเคมี

3. ตั้งคำถามบ่อยๆ

เนื้อหาในวิชาเคมีนั้น เกิดขึ้นจากการที่นักวิทยาศาสตร์สังเกตเห็นบางอย่างในการทดลอง แล้วตั้งคำถามว่าถ้าเปลี่ยนสารนี้เป็นสารนู้นจะเป็นอย่างไร แล้วบันทึกผลการทดลอง แล้วจึงพยายามอธิบายความสอดคล้องหรือความแตกต่างที่เกิดขึ้นในการทดลอง โดยตั้งเป็นทฤษฎีขึ้นมาอธิบาย ดังนั้นในเมื่อความรู้วิชาเคมีเกิดขึ้นจากการตั้งคำถามแล้วหาทฤษฎีมาอธิบายคำตอบ การเรียนเคมีให้ได้ดีก็ย่อมต้องตั้งคำถามแล้วจึงจะทำความเข้าใจคำตอบหรือทฤษฎีต่างๆนั่นเอง

ทดลองเคมี

4. ทำโจทย์เยอะๆ

เนื้อหาเคมีส่วนนึงนั้นเป็นเนื้อหาภาคคำนวน เช่น ปริมาณสารสัมพันธ์ กรด-เบส เป็นต้น ดังนั้นน้องๆคงจะหลีกเลี่ยงการที่ต้องฝึกฝนการคำนวนไปไม่ได้ การฝึกฝนดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อได้ฝึกทำโจทย์เยอะๆจนเกิดความชำนาญ แล้วจึงจะทำเนื้อหาดังกล่าวได้ดีนั่นเอง

ทำโจทย์เคมี

นี่เป็นเคล็ดลับการเรียนเคมียังไงให้เก่ง ที่พี่ๆจาก Chula Gradeup Tutor นำมาฝากน้องๆทุกๆคน ใครอยากแบ่งปันสามารถนำไปแชร์แบ่งปันเพื่อนๆก็ได้

ที่มาข้อมูล : campus.campus-star.com

Scroll to top