เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ได้เปิดเผยว่า ในการประชุมเร็วๆ นี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบว่า

“การใช้ผลสอบรายวิชาต่างๆ เช่น O-NET 9 วิชาสามัญ GAT PAT มาเป็นเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มีความซ้ำซ้อน” โดยมีประเด็น ดังนี้ 
1. การสอบ O-NET ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทำเพื่อวัดมาตรฐานโรงเรียน แต่นักเรียนส่วนใหญ่เรียนกวดวิชา จึงทำให้ผลสอบที่ออกมาเป็นการวัดมาตรฐานของโรงเรียนกับกวดวิชา หากต้องการใช้ O-NET วัดความรู้ ม.ปลาย ต้องนำมารวมกับการสอบ 9 วิชาสามัญ
2. เนื้อหาในรายวิชา PAT ซ้ำซ้อนกับ 9 วิชาสามัญ ต้องนำมาดูว่าจะยุบรวมกันได้อย่างไร และต้องปรับ GAT เป็นการวัดความถนัดจริงๆ
3. พิจารณาลดรอบการคัดเลือกในระบบ TCAS เพื่อรองรับการลดภาระการสอบรายวิชาต่างๆ ของนักเรียน

“คาดว่าจะพิจารณาเรื่องนี้ให้เสร็จภายใน 4 เดือน และจะประกาศใช้ในปีการศึกษา 2564”

นอกจากนี้ทาง ทปอ. ยังประชุมถึงปัญหาจำนวนนักเรียนที่เข้าสู่ระบบอุดมศึกษาลดลงด้วย โดยจะนำการวิเคราะห์ข้อมูลจากจำนวนผู้สมัครในระบบ TCAS 62 ไปบริหารจัดการให้เป็นระบบ เช่น

– ทำ Data analysis รายหลักสูตร เพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันและโอกาสสละสิทธิ์
– ประสานหน่วยงานรัฐด้านข้อมูลอัตรากำลังคน
– การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัย เช่น ข้อมูลนักศึกษาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน
– ศึกษาเรื่องมหาวิทยาลัยกับค่านิยมคนรุ่นใหม่ที่จะไม่เรียนแบบ full degree
– มหาวิทยาลัยประสานกับสภาวิชาชีพต่างๆ และ ทปอ. เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม
– ทปอ. จัดสัมมนาแก้ปัญหาการปรับตัวของมหาวิทยาลัยต่อการลดลงของนักเรียนในระบบอุดมศึกษา

จากข่าวนี้น้องๆ ก็คงได้รู้แล้วว่าทางคณะกรรมการฯ กำลังพิจารณาปรับปรุงรายวิชาต่างๆ โดยการลดเนื้อหาวิชาที่มีความซ้ำซ้อนลง เพื่อลดการเผชิญหน้ากับมหกรรมการสอบกันอย่างหนักหน่วงเหมือนอย่างปีที่ผ่านๆ มา แต่รูปแบบการสอบจะออกมาเป็นแบบไหน ก็ต้องมารอลุ้นไปพร้อมกัน เอาใจช่วยทุกคน!

Scroll to top