ทุนฟรี ติวเตอร์จุฬา รับสอนพิเศษ

ทุนฟรี เต็มจำนวน High School Exchange Program 2020/2021

ทาง Chula Gradeup Tutor มีข่าวดีมาฝากสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา กับโครงการ High School Exchange Program ประจำปี 2020/2021 สอบชิง ทุนฟรี เต็มจำนวน เพื่อไปเปิดประสบการณ์ต่างแดนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ และแอฟริกาใต้

ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (ประมาณ 8 – 10 เดือน) เดินทางสิงหาคม 2563 (ขึ้นอยู่กับประเทศ)

ทุนฟรี ติวเตอร์จุฬา รับสอนพิเศษ

คุณสมบัติขอผู้สมัครทุนโครงการ High School Exchange Program มีรายละเอียด ดังนี้

 1. มีสัญชาติไทยและกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 ณ วันที่สมัคร
 2. มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองในขณะเข้าร่วมโครงการ
 3. อายุผู้เข้าร่วมโครงการ
  • ประเทศอเมริกา แอฟริกาใต้จีน ญี่ปุ่น มีอายุ 15 – 18.5 ปี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563
  • ประเทศเยอรมัน ฝรั่งเศส เดนมาร์ก สวีเดน อิตาลี ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เม็กซิโก โปรตุเกส บราซิล อายุ16 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 20 มิถุนายน 2563
  • ประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย
   • ระยะสั้น 6 – 12 สัปดาห์มีอายุ 15 ปีในวันเดินทาง และไม่เกิน 18 ปี6 เดือนในวันจบโครงการ
   • ระยะเวลา 1 เทอม หรือ 1 ปีอายุ15 ปีในวันเดินทาง และไม่เกิน 18 ปี 9 เดือนในวันจบโครงการ
 4. มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป* (ห้ามนักเรียนติด “0” ไม่ว่ากรณีใดๆ)
 5. มีความประพฤติดี ทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบและสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคอื่นๆ
 6. มีสุขภาพจิตที่ดี สภาวะทางอารมณ์ และจิตใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัดและอดทนต่อความกดดันต่างๆ ได้
 7. มีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตในต่างประเทศตามระยะเวลาของโครงการฯ และสามารถปฎิบัติตามกฎระเบียบของโครงการ
 8. กรณีที่เรียนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้เฉพาะแอฟริกาใต้อิตาลีและนิวซีแลนด์(ศึกษาต่อ) เท่านั้น
 9. นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไปสามารถเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน (F-1) ประเทศอเมริกา กลุ่ม 2, 3 ได้

หมายเหตุ :

 • นักเรียนที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อกำหนด สามารถที่จะสมัครเพื่อทดสอบ TYES เท่านั้น
 • กรณีที่มีผลการเรียน 1 ในรายวิชาใดก็ตาม นักเรียนจะถูกตอบรับเข้าร่วมโครงการแบบมีเงื่อนไข (ขึ้นอยู่กับประเทศที่เลือกเข้าร่วมโครงการ)
 • สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาในต่างประเทศตั้งแต่ 1 ปีการศึกษา สามารถสมัครเพื่อขอรับทุน “สมทบ” ได้เท่านั้น

ทุนฟรี ติวเตอร์จุฬา สอนพิเศษ

ขั้นตอนการสมัครทุนโครงการ High School Exchange Program มีรายละเอียด ดังนี้

กรอกใบสมัคร ระบุศูนย์สอบให้ชัดเจน และเลือกส่งใบสมัครได้ดังนี้

 1. ขอระเบียบการ / ใบสมัครได้ที่:- สำ นักงาน YES, ศูนย์ประสานงาน YES (โรงเรียน, กวดวิชาทั่วไทย) และอาสา YES ทั่วไป หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.yesthailand.org
 2. กรอกใบสมัคร ระบุศูนย์สอบให้ชัดเจน
  • ส่งใบสมัครพร้อมชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท ณ ศูนย์ประสานงาน/สนามสอบ
  • ส่งใบสมัครตรงกับสำนักงาน YES ชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท
  • โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีนายอาคม ริมทอง เลขที่บัญชี039-7-12362-1
   สาขาบุญถาวรเกษตร-นวมินทร์ จากนั้นส่งสำเนาการโอนเงินที่ Line : @yesthailand หรืออีเมล์ info@yesthailand.org
 3. การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ YES ได้รับใบสมัคร และเอกสารยืนยันการชำระเงินจากผู้สมัครเท่านั้น ตรวจสอบรายชื่อและสนามสอบได้ที่ www.yesthailand.org ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
 4. เอกสารที่ใช้ในการสอบบัตรนักเรียน หรือ บัตรประจำตัวประชาชน นำมาแสดงในวันสอบ **แต่งกายชุดนักเรียนเข้าสอบ

**อ่านระเบียบการทั้งหมดที่ www.yesthailand.org

วันที่รับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 18 มิถุนายน 62

สมัครออนไลน์คลิกเลย http://www.yesthailand.org

ข้อมูลเพิ่มเติมโครงการ High School Exchange Program: คลิกที่นี่

หากน้อง ๆ ต้องการให้ทางทีม Chula Gradeup Tutor หาข้อมูลในส่วนใดเพิ่มเติม สามารถ Inbox ได้โดย คลิกที่นี่ หรืออ่านบทความอื่น ๆ ของ Chula Gradeup Tutor คลิกที่นี่

Scroll to top