วิศวกรรมการบิน และอวกาศ เรียนจบแล้วทำงานอะไรบ้าง

ทาง Chula Gradeup Tutor ขอมาแนะนำน้อง ๆ ทุกคนมาทำความรู้จักกับสาขาวิชา วิศวกรรมการบิน และอวกาศกันให้มากยิ่งขึ้น ว่าสาขา วิศวกรรมการบิน และอวกาศ (Aerospace Engineering) นี้น่าสนใจอย่างไร และหากน้อง ๆ ได้เลือกเข้ามาเรียนแล้วจบไปจะไปทำงานอะไรนั้น ตามมาดูกันได้เลย…

สาขาวิศวกรรมการบิน และอวกาศ (Aerospace Engineering) เป็นสาขาวิชาหนึ่งในคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวกับการวิจัย, การพัฒนา, การสร้าง, การทดสอบ, วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของอากาศยานและอวกาศยาน โดยได้แบ่งออกเป็น 2 สาขาวิชาใหญ่ด้วยกัน คือ

 • วิศวกรรมอากาศและอวกาศ
 • วิศวกรรมการบินและอวกาศ

ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

วิศวกรรมการบิน ติวเตอร์จุฬา หาครูสอนพิเศษ

วิศวกรรมการบิน และอวกาศ เรียนอะไรบ้าง ?

สำหรับ วิศวกรรมการบินและอวกาศ จะเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบ, การสร้าง, การซ่อมบำรุง และการบริการธุรกิจทางด้านการบิน โดยที่จะเป็นการเรียนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานของการออกแบบ การสร้างทางกายภาพของอากาศยาน, จรวด, ยานบิน และยานอวกาศ ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงลักษณะทางอากาศพลศาสตร์และพฤติกรรม, พื้นผิวการควบคุมการบิน, การยกตัว, การลากทางอากาศพลศาสตร์ และยังรวมถึงเรื่องอื่นๆ อีกด้วย

วิศวกรรมการบิน ติวเตอร์ ครูสอนพิเศษ

แต่วิชาส่วนใหญ่ที่เราจะได้เรียนกันนั้นจะอยู่ในทฤษฎีฟิสิกส์ เช่น พลศาสตร์ หรือสมการของการเคลื่อนไหวสำหรับพลศาสตร์การบิน เป็นต้น โดยที่วิศวกรรมการบินและอวกาศจะเป็นการเรียนเกี่ยวกับองค์ประกอบทั้งหมดที่สร้างขึ้นมาเป็นยาพาหนะการบินและอวกาศ (ระบบย่อยรวมทั้งพลังงาน, แบริ่ง, การสื่อสาร, การควบคุมอุณหภูมิ, การสนับสนุนการดำรงชีวิต, ฯลฯ) และวงจรการทำงานของระบบต่างๆ (การออกแบบ, อุณหภูมิ, ความดัน, การแผ่รังสี, ความเร็ว, อายุการใช้งาน)

สถาบัน/มหาลัย ใดบ้างที่เปิดสอนวิศวกรรมการบิน และอวกาศ

สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ เราสามารถเรียนได้ตั้งแต่ระดับอนุปริญญาขั้นสูง, ปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในประเทศไทย ดังนี้

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 4. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 6. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 7. โรงเรียนนายเรืออากาศ

สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศเหมาะกับใคร ?

วิศวกรรมการบิน วิศวะ ติวเตอร์

สำหรับ คนที่เหมาะจะเรียนในสาขาวิชานี้ จะต้องมีความชอบทางด้านการบินและอวกาศ เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ และชอบความท้าทาย ชอบค้นหาสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

เรียนจบแล้วไปทำงานอะไรได้บ้าง ?

 1. วิศวกรด้านการบริหารการจัดการในภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจการบินและอวกาศ เช่น อุตสาหกรรมการผลิต การซ่อมบำรุงและอุตสาหกรรมอื่นๆ เป็นต้น
 2. วิศวกรออกแบบวิเคราะห์ทางวิศวกรรมโครงสร้าง และอากาศพลศาสตร์ เช่น เครื่องบิน ยานยนต์ กังหันลม เป็นต้น
 3. วิศวกรด้านการจัดการธุรกิจการขนส่งทางอากาศ เช่น สายการบิน ท่าอากาศยาน การจัดการ โลจิสติกส์ ฯลฯ
 4. วิศวกรควบคุมการซ่อมบำรุงอากาศยาน เครื่องยนต์เจ็ท ดาวมเทียม ฯลฯ
 5. วิศวกรควบคุมการโคจรและสถานีดาวเทียม

หวังว่าข้อมูลดังกล่าวคงจะเป็นประโยชน์กับน้อง ๆ ที่เลือกหรือกำลังจะเลือกสาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ หรือหากน้อง ๆ ต้องการอ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม คลิกที่นี่

FB Fan Page : @Chula Gradeup Tutor

Line ID : https://line.me/R/ti/p/%40wud8208i

ที่มา : www.eng.ku.ac.th/

Scroll to top