Trend ของเทคโนโลยี 4.0 Thailand 4.0

อาชีพตาม Trend ของเทคโนโลยี 4.0 ที่น่าสนใจ

ในปัจจุบันนี้การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การฝากเงิน (Mobile Banking) ,การซื้อสินค้า (Shopping Online) หรือแม้กระทั่ง การซื้ออาหาร (Grab , Line Man) และ ในอนาคตเทคโนโลยีจะยิ่งเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ ทำให้เกิดเป็นอาชีพใหม่ ๆ ที่มีความหลากหลายมากขึ้นตาม Trend ของเทคโนโลยี 4.0 ไม่ว่าจะเป็น อาชีพทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล งานด้านวิทยาศาสตร์ งานด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล และงานด้านวิจัย ฯลฯ

ดังนั้นทาง Chula Gradeup Tutor จึงได้รวบรวมอาชีพที่น่าสนใจ ให้น้อง ๆ สามารถตาม Trend ของเทคโนโลยี 4.0 ได้ทัน อาชีพที่ถึงแม้ว่าจะมีการนำ artificial intelligence (AI) เข้ามาทำงานแทนมนุษย์แล้วในบางตำแหน่งงาน แต่อาชีพเหล่านี้ขอบอกเลยว่า AI ไม่สามารถเข้ามาทำงานแทนได้แน่นอน ยังไงก็ต้องมนุษย์เป็นคนทำ และ ยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศไทย และ ต่างประเทศอีกด้วย จะมีอาชีพอะไรบ้าง ตามมาดูกันต่อได้เลย …

อาชีพตาม Trend ของเทคโนโลยี 4.0 ที่น่าสนใจ มีดังนี้

1. Automotive development engineer (วิศวกรพัฒนายานยนต์ )

เมื่อโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคที่ต้องการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความประหยัดควบคู่กันไป จึงทำให้การผลิตยานยนต์ในอนาคตที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามาเป็นตัวขับเคลื่อน ก็ได้เริ่มเข้ามามีความสำคัญและมีบทบาทมากขึ้นในชีวิตของมุนษย์ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อีกด้วย จึงไม่แปลกเลยที่อาชีพด้านวิศวกรพัฒนายานยนต์กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานโลก

2. Machine Learning Engineers (ML)

สำหรับน้อง ๆ ที่จะมาอาชีพวิศวกรด้าน ML ได้นั้น จะต้องมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีทักษะที่ดีเยี่ยมในการเขียน Code และ ต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นอย่างดี ซึ่งในบางครั้งเรายังจะต้องทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลอีกด้วย

3. ผู้เชี่ยวชาญด้านฮาร์ดแวร์

ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพหลักตามอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในยุคที่ AI กำลังเข้ามา เช่น การผลิต CPU chips ที่มีรูปแบบเฉพาะของบริษัทด้านเทคโนโลยี ฯลฯ จากความต้องการในการใช้ Micro Controller และ Hardware ของ AI ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ธุรกิจด้านนี้กำลังเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จึงทำให้อาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านฮาร์ดแวร์เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานตามไปด้วย

งานตาม Trend Thailand 4.0

4. Data Analytic

สำหรับในวงการธุรกิจการมีข้อมูลเก็บเอาไว้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก และ ในปัจจุบันก็มีข้อมูลอยู่มากมาย แต่ก่อนที่เราจะนำข้อมูลเหล่านั้นออกมาใช้ประโยชน์ได้นั้น จะต้องผ่านการวิเคราะห์จากนักวิจัยเสียก่อน เพื่อให้ข้อมูลเหล่านั้นมีความถูกต้อง และ มีความคุ้มค่ามากที่สุดเมื่อนำออกมาใช้นั่นเอง

5. นักวิจัยอาหาร

ถือได้ว่าคนในยุคปัจจุบันได้หันมาให้ความสำคัญ ในเรื่องของการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น โดยไม่ได้รับประทานอาหาร เพื่อความอร่อยเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป ทำให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมด้านอาหารต้องทำการปรับตัวตาให้ตามทันยุคสมัย การทานอาหารเพื่อสุขภาพของคนในรุ่นต่าง ๆ อีกด้วย โดยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และ นวัตกรรมใหม่ ๆ เข้าไปเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อาหารเหล่านั้น

6. นักเทคโนโลยีชีวภาพ

เมื่อคำว่า เกษตรกรรม ไม่ใช่เพียงแค่การทำงานด้านการเกษตรเท่านั้น แต่ว่าในระหว่างกระบวนการผลิต เรายังสามารถนำกากเหลือทางการเกษตรมาพัฒนามาเป็นพลังงานทดแทนได้อีกด้วย จึงถือได้ว่าอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพมีความจำเป็นอย่างมากในอนาคต

ทั้ง 6 อาชีพที่ทาง Chula Gradeup Tutor ได้นำมาแบ่งปันนั้นเป็นเพียงอาชีพที่น่าสนใจ หากน้อง ๆ มีข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่น่าสนใจเพิ่มเติมสามารถ Comment ได้ที่ด้านล่าง และ ถ้าต้องการอ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม คลิกที่นี่

เพิ่มเติม : อาชีพยอดนิยมทั้งในปัจจุบัน และ อนาคต คลิกที่นี่

FB Fanpage : @Chula Gradeup Tutor

Line ID : https://line.me/R/ti/p/%40wud8208i

Scroll to top