ตรวจสอบคะแนน GPAX ในระบบ TCAS62

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศเปิดระบบให้น้อง ๆ สามารถเข้าไปตรวจสอบและอัปเดตเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ทั้ง 5 ภาคเรียน และ 6 ภาคเรียน สำหรับ TCAS62 ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งยังเปิดระบบให้สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเปลี่ยนที่เรียน(ซิ่ว) เข้าเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2562 นี้ เข้าไปตรวจสอบเกรดเฉลี่ยสะสมได้อีกด้วย

TCAS62 ติวเตอร์จุฬา

ทปอ. เปิดระบบตรวจสอบ GPAX ในระบบ TCAS62 (เด็ก ม.6-เด็กซิ่ว-เทียบเท่า) และสำหรับน้อง ๆ คนไหนที่ยังไม่เข้าใจขั้นตอนการตรวจสอบและอัปเดตเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) นั้น ทาง Chula Gradeup Tutor ก็ได้รวบรวมรายละเอียดและขั้นตอนการเข้าไปตรวจสอบเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) มาฝากกัน ตามมาดูกันต่อได้เลย…

วิธีการตรวจสอบคะแนน GPAX ในระบบ TCAS62 มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

1. นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 (นักเรียน ม.6 หรือเทียบเท่า)

 •  GPAX 5 ภาคเรียน ตรวจสอบได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2562 (ถ้าผิดให้แจ้งแก้ไข โดยการอัปโหลด ใบ ปพ.1)
 •  GPAX 6 ภาคเรียน เริ่มตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2562 (ถ้าผิดให้แจ้งแก้ไข โดยการอัปโหลดใบ ปพ.1)

***ปพ.1 คือ ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) เป็นเอกสารบันทึกผลการเรียนของผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้เรียนในแต่ละระดับชั้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาภาคบังคับ เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงสถานภาพและความสำเร็จในการศึกษาของผู้เรียนแต่ละคน นอกจากนี้ยังใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครทำงาน หรือดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

2. นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 ก่อนปีการศึกษา 2561 (เด็กซิ่ว)

 • ใช้ข้อมูลเฉพาะ GPAX 6 ภาคเรียนเท่านั้น (ถ้าผิดให้แจ้งแก้ไข โดยการอัปโหลดใบ ปพ.1) ** ไม่ต้องแก้ไขข้อมูล GPAX 5 ภาคเรียน

เข้าไปตรวจสอบและอัปเดตได้ที่ : mytcas.com

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์ 0-2354-5150-2 หรือ Inbox มาที่ Facebook page : mytcas.com

** น้อง ๆ คนไหนที่ยังไม่ได้เข้าไปลงทะเบียน ต้องรีบกันแล้ว ก่อนที่จะเปิดรับสมัครรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท

ทั้งนี้ น้อง ๆ ที่ยืนยันสิทธิ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและไม่ได้สละสิทธิ์ ไม่ต้องเข้ามาแจ้งแก้ไขข้อมูลใด ๆ นะ

TCAS62 จุฬาติวเตอร์

กำหนดการ TCAS62 ทั้ง 4 รอบ ที่เหลือ มีรายละเอียดดังนี้

รอบที่ 2 โควตา

 • ทำการรับสมัคร อยู่ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 – วันที่ 23 มีนาคม 2562
 • ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 24 เมษายน 2562
 • ทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2562
 • ทำการสละสิทธิ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 26-27 เมษายน 2562

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท

 • ทำการรับสมัครอยู่ระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2562
 • ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
 • มหาวิทยาลัยทำการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2562
 • ทำการสละสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2562

รอบที่ 4 Admission

 • ทำการรับสมัครอยู่ระหว่างวันที่ 9-19 พฤษภาคม 2562
 • ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
 • มหาวิทยาลัยทำการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 – วันที่ 4 มิถุนายน 2562
 • ทำการสละสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 7-8 มิถุนายน 2562

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

 • ทำการรับสมัครอยู่ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 – 10 มิถุนายน 2562
 • ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 มิถุนายน 2562
 • ทำการสละสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562

หากน้อง ๆ ต้องการอ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติมสามารถ คลิกที่นี่

ที่มา : Fan Page mytcas

Scroll to top