TCAS62 รอบ 3 ติวเตอร์จุฬา รับสอนพิเศษ

เกณฑ์คัดเลือก TCAS62 รอบ3 แต่ละมหาลัย

ทางทีม Chula Gradeup Tutor ได้รวบรวมรายละเอียดการสมัคร TCAS62 : รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน น้อง ๆ ที่สนใจสมัครในรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ศึกษาเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชาที่สนใจสมัครเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัย/สถาบันที่เข้าร่วมรับสมัครในระบบ TCAS

ได้จาก ลิงค์นี้ www.cupt.net ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562 เป็นต้นไป อ่านรายละเอียดการสมัคร TCAS62 รอบ 3 เพิ่มเติม ตามด้านล่างเลย…

กำหนดการ TCAS62 ทั้ง 4 รอบ ที่เหลือ มีรายละเอียดดังนี้

รอบที่ 2 โควตา ( อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่ )

TCAS รอบ 2 ติวเตอร์จุฬา

 • ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 24 เมษายน 2562
 • ทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2562
 • ทำการสละสิทธิ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 26-27 เมษายน 2562

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท ( อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่ )

TCAS62 รอบ 3 ติวเตอร์จุฬา

 • ทำการรับสมัครอยู่ระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2562
 • ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
 • มหาวิทยาลัยทำการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2562
 • ทำการสละสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2562

รอบที่ 4 Admission ( อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่ )

TCAS รอบ 4 ติวเตอร์จุฬา

 • ทำการรับสมัครอยู่ระหว่างวันที่ 9-19 พฤษภาคม 2562
 • ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
 • มหาวิทยาลัยทำการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 – วันที่ 4 มิถุนายน 2562
 • ทำการสละสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 7-8 มิถุนายน 2562

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ( อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่ )

TCAS รอบ 5 ติวเตอร์จุฬา

 • ทำการรับสมัครอยู่ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 – 10 มิถุนายน 2562
 • ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 มิถุนายน 2562
 • ทำการสละสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562

ที่มา : www.cupt.net

อ่านบทความเพิ่มเติม คลิกที่นี่ หรือ Fan Page คลิกที่นี่

Scroll to top