ทุนฟรี ติวเตอร์ ครูสอนพิเศษ

สมาคมการตลาด แห่งประเทศไทย ให้ทุนฟรี 2562

น้อง ๆ ที่ต้องการขอทุนเรียนในระดับปริญญาตรี เพื่อช่วลดภาระรายจ่ายของผู้ปกครอง ทาง Chula Gradeup Tutor มีทุนมาแนะนำสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการนำไปแบ่งเบาภาระ พ่อแม่ จากมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาด แห่งประเทศไทยมาฝากกัน เป็น ทุนฟรี ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ รายละเอียด ทุนฟรี นี้มีอะไรบ้าง ตามมาดูกันได้เลย…

ทุนฟรี ติวเตอร์ ครูสอนพิเศษ

ทุนนี้เป็นทุนให้ต่อเนื่อง จนจบการศึกษา(ภายในระยะเวลา 4 ปี) โดยผู้ที่ได้ทุนจะได้เงินสนับสนุนเป็นจำนวน 30,000 บาท ต่อปีการศึกษา ในปี 2562 นี้จะมีให้ทั้งหมด 8 ทุนด้วยกัน

คุณสมบัติขอผู้ที่ต้องการสมัครขอ ทุนฟรี มีดังต่อไปนี้

  • เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.00
  • กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 หรือ 2
  • ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยรัฐบาล หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏ และศึกษาเอกสาขาวิชาการตลาด
  • ไม่ได้รับทุนจากสถาบันอื่นอยู่

** ทุนนี้ไม่มีข้อผูกมัดในการใช้ทุนใดๆ และผู้ที่รับทุนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ กับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ

เอกสารประกอบการสมัครเพื่อขอรับทุน มีดังนี้

  • ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ คลิกที่นี่
  • จดหมายรับรองสถานะการเป็นนักศึกษา และความประพฤติจากมหาวิทยาลัย
  • ผลการเรียน
  • บทความบรรยายประวัติส่วนตัว
  • บทความบรรยายความตั้งใจในการเป็นนักการตลาด (ใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt ความยาวของบทความเต็ม 1 หน้ากระดาษ A4)

วิธีการสมัครเพื่อขอรับทุน

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารทั้งหมดไปที่สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

เลขที่ 1168/21 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพระรามที่ ๔ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

จากนั้นคณะกรรมการจะคัดเลือก ตรวจเช็คประวัติ แล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน

วันปิดรับสมัคร : สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 11 มิถุนายน 2562

ทุนฟรี ติวเตอร์ สอยพิเศษ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม www.marketingthai.or.th

หากทาง Chula Gradeup Tutor มีทุนดีดีเพิ่มเติมจะคอยอัพเดทให้ได้รับทราบกัน หากน้อง ๆ ต้องการให้หาทุนแนวไหนเพิ่มเติม สามารถ Inbox มาคุยกันได้นะ

FB Fanpage : @Chula Gradeup Tutor

Line ID : https://line.me/R/ti/p/%40wud8208i

Scroll to top