ทุน “รัฐบาลไทย” ปี 2563 ที่น่าสนใจ

ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงใกล้สิ้นปี 2562 แล้ว อากาศก็เริ่มเย็นขึ้นน้อง ๆ อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะ ส่วนใครที่กำลังอยู่บ้าน และ หาทุนเรียนต่อกันอยู่ ทาง Chula Gradeup Tutor ก็ขอแนะนำทุนที่น้อง ๆ หลายคนกำลังตามหาอยู่ นั่นก็คือ ทุน “รัฐบาลไทย” ประจำปี 2563 มีทุนใดบ้างนั่นที่น่าสนใจ ตามมาดูกันได้เลย …

ทุน “รัฐบาลไทย” ประจำปี 2563 (สำหรับบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ที่น่าสนใจ มีดังนี้

  1. ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2563 มีจำนวน 68 หน่วยทุน รวม 69 ทุน
  2. ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือ หน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2563 มีจำนวน 204 หน่วยทุน รวม 205 ทุน
  3. ทุนสนับสนุนความต้องการส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based) ประจำปี 2563 มีจำนวน 3 หน่วยทุน รวม 3 ทุน
  4. ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2563 มีจำนวน 1 หน่วยทุน รวม 5 ทุน
  5. ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 มีจำนวน 13 หน่วยทุน รวม 25 ทุน

ทุน รัฐบาล 2563

คุณสมบัติผู้สมัครเพื่อขอรับทุน มีดังนี้

  1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในแต่ละทุน โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่า 2.75 และ 3.00 ตามที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละทุน อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562
  2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในแต่ละทุน โดยมีผลการเรียน เฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่า 3.50 อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.ocsc.go.th/scholarship

ปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุน : 27 ธันวาคม 2562

ขั้นตอนการรับสมัคร : ApplicationManual

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

ทาง Chula Gradeup Tutor หวังว่าน้อง ๆ ที่ยื่นสมัคร จะได้รับทุนตามที่หวังกันทุกคนเลยนะ หากน้อง ๆ ต้องการให้ช่วยหาทุนดี ๆ เพิ่มเติม สามารถ Comment ได้ที่ด้านล่าง แต่ถ้าต้องการอ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม คลิกที่นี่

FB Fanpage : @Chula Gradeup Tutor

Line ID : https://line.me/R/ti/p/%40wud8208i

Scroll to top