ทุนเรียน ป.โท เอก

ทุนวิจัย วงเงินกว่า 15 ล้าน (ปริญญาโท ปริญญาเอก)

ใครที่วางแผนอยากเรียนต่อ “ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือ อยากทำวิจัย แล้วหนักใจเรื่องค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง สามารถหมดความกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายได้เลย เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีทุนดี ๆ ออกมาให้เราทำการยื่นขอได้ คือ ทุนวิจัยสำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อในระดับ ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก มาฝากกัน โดยทางบัณฑิตวิทยาลัย แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการประกาศ ขอบเขตการให้ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับนักศึกษา และอาจารย์ ที่มีความสนใจเกี่ยวกับทุนการทำวิจัยในครั้งนี้ โดยการให้ทุนในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทุ่มงบกว่า 15 ล้านบาทกันเลยทีเดียว

เกษตร

รายละเอียดทุนสำหรับทำการวิจัย มีดังนี้

ผู้ที่ได้รับทุนนี้จะได้รับเงินมาจำนวนหนึ่งเพื่อใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา และเป็นค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย โดยแต่ละระดับการศึกษาจะได้เงินสนับสนุนไม่เท่ากัน

 • ปริญญาโท ได้เงินสนับสนุน 200,000 บาท
 • ปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปีจะได้เงินสนับสนุน 300,000 บาท และหลักสูตร 5 ปีจะได้เงินสนับสนุน 500,000 บาท

**เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับคนที่ต้องการขอทุน “ผู้ที่ขอทุนต้องเคยตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ”

 • สำหรับทุนปริญญาโท ผู้ที่ขอทุนต้องเคยตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ แสดงในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
 • สำหรับทุนปริญญาเอก 3 ปี
  • สายวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ที่ขอทุนต้องเคยตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ แสดงในฐานข้อมูลสากล ISI ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
  • สายวิชาวิทยาศาสตร์สังคม ที่ขอทุนต้องเคยตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ แสดงในฐานข้อมูลสากล Scopus ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
 • สำหรับทุนปริญญาเอก 5 ปี ผู้ที่ขอทุนต้องเคยตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ แสดงในฐานข้อมูลสากล ISI ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง

คุณสมบัติของผู้สมัครทุน

ผู้ที่สมัครจะเป็นนิสิต นักศึกษาในระดับ ปริญญญาโท ปริญญาเอก หรือจะเป็นอาจารย์ก็ได้

กรณีนักศึกษา

 • ผู้สมัครระดับปริญญาโท ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ผู้สมัคระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25
 • ผู้สมัคระดับปริญญาเอก หลักสูตร 5 ปี ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.00

กรณีอาจารย์

เป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี และผลงานนั้นต้องไม่ใช่ผลงานวิทยานิพนธ์ ที่ทำขึ้นเพื่อจบการศึกษา

หากมีทุนการศึกษาอื่น ๆ ที่น่าสนใจเพิ่มเติม ทางทีม Chula Gradeup Tutor จะพยายามหาข้อมูลมาให้เพิ่มเติม หรือถ้าพี่ ๆ น้อง ๆ เพื่อน ๆ มีแนะนำเพิ่มเติมสามารถแจ้งได้ ที่นี่

รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม : www.grad.ku.ac.th

Scroll to top