คณะแพทย์ศาสตร์ ติวเตอร์จุฬา

ค่าเทอม คณะแพทยศาสตร์ ของ 10 มหาลัย ยอดฮิต

คณะในฝันของน้อง ๆ หลายคน หนีไม่พ้น คณะแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เภสัช ทันตแพทย์ สถาปัตยกรรม ฯลฯ แต่ที่มีน้องน้อง ๆ หลายคนอยากเข้า คณะแพทย์ศาสตร์ เป็นจำนวนมาก ๆ จนทำให้คะแนนในทุก ๆ ปีสูงสุดคงหนีไม้พ้น คือการเป็น คุณหมอ เพราะ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น และชอบดูแลผู้อื่นให้หายจากอาการป่วย ทั้งนี้การเป็นหมอยังถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงและมีค่าตอบแทนที่สูงอีกด้วย แต่การที่จะเรียนให้จบออกมาเป็นคุณหมอที่มีคุณภาพได้นั้น ก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย เพราะนอกจากจะต้องเป็นคนเก่งแล้ว ยังจะต้องเป็นคนที่มีความขยัน อดทน มุ่งมั่น และเสียสละมาก ๆ ด้วย

สำหรับน้อง ๆ ที่มีความตั้งใจอยากที่จะสอบเข้าเรียนต่อแพทย์แล้วนั้น แต่ยังไม่รู้จะเลือกเรียนที่ไหนและไม่รู้ว่าในแต่ละมหาวิทยาลัยมีค่าเทอมเท่าไหร่กันบ้าง ทาง Chula Gradeup Tutor จึงได้ได้รวบรวมรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทางด้านแพทยศาสตร์ และค่าเทอมของแต่ละสถาบันมาให้ได้ดูเพื่อเป็นข้อมูล มีที่ไหนบ้างตามมาดูกันได้เลย…

ค่าเทอม คณะแพทยศาสตร์ ของ 10 มหาลัย ยอดฮิต มีดังนี้

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬา ติวเตอร์จุฬา
ต้น/ปลาย : ค่าเล่าเรียน 21,000 บาทต่อเทอม (ภาคฤดูร้อน : ค่าเล่าเรียน 5,250 บาท)
รวมค่าเล่าเรียนตลอดทั้งหลักสูตร 252,000 บาท
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www.chula.ac.th

2. มหาวิทยาลัยมหิดล

ม.มหิดล ติวเตอร์จุฬา

 • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

  ค่าเล่าเรียน (ปี 1) 3,000 บาทต่อเทอม
  ค่าเล่าเรียน (ปี 2 – 6) 10,000 บาทต่อเทอม
  รวมค่าเล่าเรียนตลอดทั้งหลักสูตร 106,000 บาท
  ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : https://med.mahidol.ac.th

 

 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  ค่าเล่าเรียน (ปี 1) 3,000 บาทต่อเทอม
  ค่าเล่าเรียน (ปี 2 – 3) 10,000 บาทต่อเทอม
  ส่วนค่าเล่าเรียน (ปี 4 – 6) 12,000 บาทต่อเทอม
  รวมค่าเล่าเรียนตลอดทั้งหลักสูตร 118,000 บาท
  ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www.si.mahidol.ac.th

3. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ติวเตอร์จุฬา
ค่าเล่าเรียน 24,000 บาทต่อปีการศึกษา
รวมค่าเล่าเรียนตลอดทั้งหลักสูตร 144,000 บาท
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www.pcm.ac.th

4. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ติวเตอร์จุฬา
ค่าเล่าเรียน (ปี 1) 3,000 บาทต่อเทอม
ค่าเล่าเรียน (ปี 2 – 6) 10,000 บาทต่อเทอม
รวมค่าเล่าเรียนตลอดทั้งหลักสูตร 106,000 บาท
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www.pccms.ac.th

5. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ติวเตอร์จุฬา
ค่าเล่าเรียน 20,000 บาทต่อเทอม
รวมค่าเล่าเรียนตลอดทั้งหลักสูตร 240,000 บาท
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www.vajira.ac.th

6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ธรรมศาสตร์ ติวเตอร์จุฬา
ค่าเล่าเรียน 21,100 บาทต่อเทอม
รวมค่าเล่าเรียนตลอดทั้งหลักสูตร 253,200 บาท
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : web.reg.tu.ac.th

7. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มศว ติวเตอร์จุฬา

 • คณะแพทยศาสตร์

  ค่าเล่าเรียน 28,000 บาทต่อเทอม
  รวมค่าเล่าเรียนตลอดทั้งหลักสูตร 336,000 บาท
  ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www.med.swu.ac.th

 

 • มศว คณะแพทยศาสตร์ โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม

  ค่าเล่าเรียน 300,000 บาทต่อเทอม
  รวมค่าเล่าเรียนตลอดทั้งหลักสูตร 3,600,000 บาท
  ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : http://med.swu.ac.th/

8. มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์

ม.รังสิต ติวเตอร์จุฬา
ค่าเล่าเรียน 550,000 บาทต่อปีการศึกษา
รวมค่าเล่าเรียนตลอดทั้งหลักสูตร 3,300,000 บาท
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www2.rsu.ac.th

9. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

พระจอมเกล้าลาดกระบัง
ค่าเล่าเรียน 495,000 บาทต่อเทอม
รวมค่าเล่าเรียนตลอดทั้งหลักสูตร 5,940,000 บาท
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www.reg.kmitl.ac.th

10. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ม.ขอนแก่น ติวเตอร์จุฬา
ค่าเล่าเรียน 18,000 บาทต่อเทอม
รวมค่าเล่าเรียนตลอดทั้งหลักสูตร 216,000 บาท
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www.md.kku.ac.th

ทั้งหมดนี้ คือรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายคณะแพทย์ศาสตร์ ของแต่ละสถาบัน ที่ทาง Chula Gradeup Tutor รวบรวมไว้ ซึ่งค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ให้ศึกษาเพิ่มเติมจากรายละเอียดของแต่ละสถาบันเพิ่มเติมอีกครั้ง หรือหากต้องการให้หาข้อมูลใดเพิ่มเติมสามารถ คลิกที่นี่ หรืออ่านข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติม คลิกที่นี่

Scroll to top