ทุนเรียนสิงคโปร ติวเตอร์จุฬา

ทุนเรียนสิงคโปร ASEAN SCHOLARSHIPS

น้อง ๆ ที่สนใจอยากหาประสบการณ์การเรียนต่อที่ประเทศสิงคโปร ทาง Chula Gradeup Tutor ได้หารายละเอียด ทุนเรียนสิงคโปร มาให้ ซึ่งรายละเอียดของทุน “ASEAN SCHOLARSHIPS FOR THAILAND” มาลงไว้ให้สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจ ทุนเรียนสิงคโปร รายละเอียดเป็นอย่างไร ตามมาดูกันต่อได้เลย…

ทุนนี้แบ่งให้เข้าสอบเพื่อเรียนต่อ 2 ระดับชั้นคือ

 • ระดับ Secondary 3
 • ระดับ Pre University One (ม.5)

ทุนเรียนสิงคโปร ติวเตอร์จุฬา

รายละเอียดทุน สำหรับระดับ Secondary 3

เป็นทุนให้เปล่า 4 ปี เข้าเรียนชั้น Secondary 3-4 แล้วสอบ GCE O-level และต่อ Junior College อีก 2 ปี แล้วจึงสอบ GCE A-Level เพื่อเอาผลไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยต่อไป

กำหนดการสมัคร/สอบ/ประกาศผลสอบ ระดับ Secondary 3 มีดังนี้

 • เปิดรับสมัคร 15 มี.ค. 2562 – 12 พ.ค. 2562
 • สอบช่วงเดือน กรกฎาคม 62 และทราบผลเดือน กันยายน 62
 • หากได้รับคัดเลือกจะเดินทางไปประเทศสิงคโปร์ปลายเดือน ตุลาคม 2562

เอกสารหลักๆ ที่ต้องใช้ยื่นพร้อมใบสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (ที่มีข้อมูลผู้สมัครเป็นภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาผลการเรียน ( transcript) เป็นภาษาอังกฤษ (แจ้งทางโรงเรียนให้ออกให้ได้)
 • สำเนาสูติบัตรผู้สมัครฉบับภาษาไทย และฉบับแปลภาษาอังกฤษ (กรณีมีเปลี่ยนชื่อน้อง คุณพ่อ,คุณแม่ และทำให้ชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร รบกวนแปลเอกสารการเปลี่ยนชื่อทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง) เนื่องจากเป็นเอกสารสำหรับสมัครสอบทางการ จึงแนะนำให้แปลโดยสถานกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หรือโดยทนายที่ได้รับอนุญาตให้รับรองสำนวนการแปล
 • Portfolio หรือแฟ้มรวบรวมผลงาน และเกียรติประวัติที่ใช้ในการกรอกใบสมัคร (เอกสารนี้สำหรับเตรียมไว้ในขั้นตอนสัมภาษณ์ ไม่ต้องส่งตอนยื่นไม่ใบสมัคร)

คุณสมบัติผู้สมัครระดับ Secondary 3 มีดังนี้

 • ถือสัญชาติไทย
 • เกิดในช่วงปี ค.ศ. 2003 – 2005 ( พ.ศ. 2546 – 2548)
 • มีเกรดเฉลี่ยในระดับ ม. 1 และ ม. 2 หรือ ระดับ ม. 2 และ ม.3 ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ใช้ผลปลายภาคของทั้งสองชั้นปี)
 • มีผลการเรียนดีอย่างต่อเนื่อง
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี และมีประวัติการทำกิจกรรมอื่นๆ นอกห้องเรียน

สิ่งที่จะได้รับจากทุน Secondary 3

 • ค่าใช้รายปีและจัดหาที่พักพร้อมดูแลค่าใช้จ่ายให้
 • ค่าตั้งตัวช่วงปีแรก ( ให้ครั้งเดียว)
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ชั้น economy
 • ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนต่างๆ ( ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวเบ็ดเตล็ด)
 • ค่าสอบ วัดผล GCE O-Level และ A-Level (อย่างละครั้งเดียว)
 • เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลและประกันอุบัติเหตุ
 • ทุน 4 ปี โดยผู้ได้รับทุนจะต้องรักษามาตรฐานการเรียนได้ตามเงื่อนไขที่ทางกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

ทุนเรียนสิงคโปร ติวเตอร์จุฬา

รายละเอียดทุน สำหรับระดับ Pre-U One

เป็นทุนให้เปล่า 2 ปี เข้าเรียนชั้น Junior College 1-2 (เทียบประมาณ ม. 5-6) แล้วจึงสอบ GCE A-Level เพื่อเอาผลไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยต่อไป

กำหนดการสมัคร/สอบ/ประกาศผลสอบ ระดับ Pre-U One มีดังนี้

 • เปิดรับสมัคร 15 มี.ค. 2562 – 12 พ.ค. 2562
 • สอบช่วงเดือน กรกฎาคม 62 และทราบผลเดือน กันยายน 62
 • หากได้รับคัดเลือกจะเดินทางไปประเทศสิงคโปร์มกราคม 2563

คุณสมบัติผู้สมัครระดับ Pre University One มีดังนี้

 • ถือสัญชาติไทย
 • เกิดในช่วงปี ค.ศ. 2001 – 2002 ( พ.ศ. 2544 – 2545)
 • มีเกรดเฉลี่ยในระดับ ม. 3 และ ม.4 หรือ ระดับ ม. 4 และ ม.5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ใช้ผลปลายภาคของทั้งสองชั้นปี)
 • มีผลการเรียนดีอย่างต่อเนื่อง
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี และมีประวัติการทำกิจกรรมอื่นๆ นอกห้องเรียน

สิ่งที่จะได้รับจากทุน Pre University One

 • ค่าใช้รายปีและจัดหาที่พักพร้อมดูแลค่าใช้จ่ายให้
 • ค่าตั้งตัวช่วงปีแรก ( ให้ครั้งเดียว)
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ชั้น economy
 • ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนต่างๆ ( ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวเบ็ดเตล็ด)
 • ค่าสอบ GCE A-Level (ครั้งเดียว)
 • เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลและประกันอุบัติเหตุ
 • ทุน 2 ปี โดยผู้ได้รับทุนจะต้องรักษามาตรฐานการเรียนได้ตามเงื่อนไขที่ทางกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้เลยที่ www.moe.gov.sg คลิกที่นี่

การสอบจะผ่านการพิจารณาจากใบสมัครก่อนเป็นหลัก โดยจะแจ้งอีเมลกำหนดการเข้าสอบให้กับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าสอบเท่านั้น โดยปกติจะแจ้งก่อนสอบประมาณ 2-3 สัปดาห์ จัดสอบที่กรุงเทพมหานคร (สถานที่สอบจะแจ้งโดยตรงกับผู้มีสิทธิ์สอบเท่านั้น)

หากต้องการอ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติม คลิกที่นี่

Scroll to top