9 วิชาสามัญ ติวเตอร์จุฬา

ประกาศผลสอบ 9 วิชาสามัญ 2562

สำหรับการทดสอบ 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 ที่จัดสอบไปเมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการทดสอบของน้อง ๆ ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัย โดยคะแนนในส่วนนี้จะถูกนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ผ่านระแบบ TCAS ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่รอบที่ 3 เป็นต้นไป

ช่องทางเช็คคะแนนสอบ สามารถตรวจสอบได้ตามลิงค์ด้านล่าง

สำหรับในปีนี้วันประกาศผลการทดสอบ คือ วันที่ 4 เมษายน 2562 (กำหนดการเดิมคือ วันที่ 5 เมษายน 2562) โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. http://www.gatpat.niets.or.th/GPS.Register.Web/Account/Login

ประกาศผล 9 วิชาสามัญ ติวเตอร์จุฬา

การขอดูกระดาษคำตอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. น้อง ๆ สามารถยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบได้ด้วยตนเอง หรือมอบผู้แทนในการยื่นคำขอได้

2. ระยะเวลาการยื่นเอกสารคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ น้อง ๆ สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 5-7 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ณ ที่ทำการ สทศ. ชั้น 35

3. ค่าธรรมเนียมในการขอดูกระดาษคำตอบ วิชาละ 20 บาท (อ้างอิงจากปีการศึกาษา 2561)

4. เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ มีดังนี้

  • ใบคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ : www.niets.or.th หรือขอรับได้ที่ สทศ.
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ในกรณีที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำร้องแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าสอบ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้องแทน

5. การดูกระดาษคำตอบจะเรียงตามลำดับที่ทำการยื่นคำร้องขอดูกระดาษาคำตอบ โดยทาง สทศ. ทำการนัดวัน เวลา กับผู้ยื่นคำร้องหลังดำเนินการยื่นคำร้องผ่านแล้ว ทั้งนี้หากผู้ยื่นคำร้องขอดูกระดาษาคำตอบไม่มาตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมายเอาไว้ ทาง สทศ. จะถือว่าสละสิทธิ์ในทันที โดยจะให้บริการดูกระดาษคำตอบ วันที่ 10 เมษายน 2562

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ โดยคลิกที่นี่

Scroll to top